niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Statima przyjęła ofertę inwestycyjną

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 08 lutego 2019
Otrzymana oferta ma na razie charakter niewiążący. Zgodnie z nią windykacyjna spółka pozyskałaby w kolejnych tygodniach pieniądze na zaległą spłatę obligacji serii A i nadchodzący wykup serii B.

Złożona Statimie niewiążąca oferta inwestycyjna pochodzić ma od grupy inwestorów zagranicznych, o których spółka informowała pod koniec stycznia, gdy nie wykupiła w terminie wartych 1,66 mln zł obligacji serii A.

Kolejnym etapem, jak podała Statima, ma być przekazanie spółce przez inwestorów wiążącej oferty wraz z pierwszym finansowaniem. Do 8 marca spółka miałaby otrzymać pieniądze na spłatę połowy zaległych papierów serii A. Kolejna transza miałaby trafić na konta windykatora do 11 kwietnia. Wówczas byłyby to środki pozwalające na spłatę drugiej połowy przeterminowanych obligacji serii A i na nadchodzący wykup serii B.

Obligacje serii B o wartości 3,53 mln zł, które pochodzą z publicznej oferty, wygasają 12 kwietnia.

Finansowanie od inwestorów, o którym informuje Statima, to po prostu nowy dług z oprocentowaniem „na warunkach rynkowych”.

W ostatnią środę Michał Konieczny, prezes Statimy, informował na łamach Obligacje.pl, że spółka prowadzi rozmowy z zagranicznymi inwestorami o zaangażowaniu finansowym i operacyjnym, które „znajdują się w decydującej fazie”.

- Po pozytywnym zamknięciu rozmów z inwestorami, wykupieniu obligacji serii A i B, i prowadząc bieżącą działalność operacyjną spółka nie dostrzega zagrożenia związanego z nie wykupieniem obligacji serii C, D i E – przekonywał prezes Konieczny.

Nasz rozmówca przekonywał też, że pomimo obecnych płynnościowych trudności „spółka nie rozważa składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a tym bardziej wniosku o ogłoszenie upadłości”.

Z twardą windykacją wstrzymuje się też na razie administrator zastawu (obligacje serii A zabezpieczono na pakietach wierzytelności), który postanowił poczekać na dalszy rozwój zdarzeń.

Niewykupione w terminie obligacje serii A oferowane były za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Podobnie, jak i kolejna emisja, tym razem publiczna, która wygasa w kwietniu.

Najbliższymi do wykupu papierami STA0419 po raz ostatnio handlowano we wtorek po 94 proc. nominału. Aktualnie kwotowane są one natomiast na 76/94 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje