środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Sygnity ponownie wydłuża termin uzgodnień z wierzycielami

msd | 01 marca 2018
Upływający 28 lutego termin na doprowadzenie do uzgodnienie i ewentualnego zawarcia porozumienia z bankami i obligatariuszami przesunięto tym razem na 31 marca.

To kolejne już wydłużenie okresu obowiązywania porozumienia z wierzycielami, wśród których znajdują się ING Bank Śląski, Deutsche Bank Polska, a także obligatariusze posiadający ok. 99 proc. wartych 40 mln zł obligacji serii 1/2014, których termin spłaty upłynął w grudniu ubiegłego roku.

Rozmowy między Sygnity a wierzycielami ciągną się od lipca ubiegłego roku, wtedy też obligatariusze zaczęli wysyłać do spółki żądania wcześniejszego wykupu długu na skutek naruszenia warunków emisji (nie dotrzymano wówczas minimalnego poziomu kapitałów własnych i przekroczono dopuszczalny wskaźnik dług netto/EBITDA).

Obligacje SGN1217 notowane były wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Znajdowały lub wciąż znajdują (zależnie od poziomu dokonanych odpisów) się one w portfelach mBanku i funduszy zarządzanych przez Allianz TFI, AXA TFI, Esaliens TFI, GAMMA TFI (d. KBC TFI) oraz Pekao TFI (d. Pioneer Pekao TFI).

Więcej wiadomości o Sygnity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje