czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Sygnity wyemitowało obligacje warte 54 mln zł

msd | 18 czerwca 2021
Papiery trafiły do dwóch inwestorów, w tym największego akcjonariusza spółki, a pozyskane w ten sposób środki zamierza przeznaczyć ona na spłatę wierzytelności z umowy restrukturyzacyjnej zawartej przed trzema laty.

Warte 54 mln zł imienne papiery serii 1/2021 zostały objęte przez fundusz Value FIZ, który jest równocześnie akcjonariuszem Sygnity, a także inny podmiot niepowiązany ze spółką. Termin spłaty długu ustalono na 31 lipca 2024 r., a na jego zabezpieczenie stanowić ma zastaw na akcjach spółki zależnej Sygnity. 

Pozyskane z emisji środki informatyczna spółka zamierza przeznaczyć na spłatę długów wynikających z umowy restrukturyzacyjnej, którą zawarła ona z wierzycielami w 2018 r. Wśród nich byli także właściciele 99 proc. wartych 40 mln zł obligacji SGN1217, których termin spłaty upłynął jeszcze w grudniu 2017 r. 

Pod koniec 2018 r. Sygnity rozliczyło 23 mln zł kapitału z obligacji SGN1217 poprzez przekazanie inwestorom 17,25 proc. Ci bowiem zgodzili się na 25-proc. redukcję długu. Według rejestru KDPW, niespłacony nominał z papierów SGN1217 to nadal 16,6 mln zł. Lecz samo Sygnity wykazywało w swoim bilansie 6,9 mln zł obligacyjnych zobowiązań na koniec grudnia 2020 r.

Więcej wiadomości o Sygnity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje