poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Sygnity wyemituje obligacje do 54 mln zł

msd | 15 czerwca 2021
Informatyczna spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji na spłatę długów objętych umową restrukturyzacyjną z 2018 r., dotyczącą także starszych obligacji.

Sygnity chce uplasować do 54 mln zł trzyletnich obligacji. Spółka zawarła w tej sprawie porozumienia z będącym jej akcjonariuszem funduszem Value FIZ oraz innym niewymienionym z nazwy podmiotem, którzy mają objąć jej nowy dług. Pozyskane w ten sposób środki Sygnity chce przeznaczyć na spłatę części wierzytelności objętych umową restrukturyzacyjną, która ulegnie rozwiązaniu przed terminem. Obecni wierzyciele spółki, którzy są stroną tejże umowy, wyrazili zgodę na emisję nowego długu i ustanowienie dla niego zabezpieczeń, pod warunkiem, że Sygnity spłaci ich do 30 czerwca tego roku.

W 2018 r. informatyczna spółka zawarła umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami, w tym z obligatariuszami posiadającymi 99 proc. wartych 40 mln zł papierów SGN1217, których termin spłaty minął w grudniu 2017 r. Pod koniec 2018 r. Sygnity rozliczyło 23 mln zł kapitału, ale przekazując inwestorom 17,25 proc., bo ci zgodzili się na 25-proc. dyskonto.

Według rejestru KDPW niespłacony nominał z papierów SGN1217 to nadal 16,6 mln zł. Lecz samo Sygnity wykazywało w swoim bilansie 6,9 mln zł obligacyjnych zobowiązań na koniec grudnia 2020 r. 

Więcej wiadomości o Sygnity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje