niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Sygnity wyemitowało akcje na dyskontowy wykup części obligacji

msd | 26 listopada 2018
Zgodnie z postanowieniami umowy o restrukturyzacji zadłużenia za pozyskane 17,25 mln zł informatyczna spółka ma wykupić papiery dłużne warte nominalnie 23 mln zł.

Sygnity zakończyło proces zawierania umów objęcia akcji serii AA z ośmioma akcjonariuszami, którzy zapisali się na 7,5 mln nowych walorów po cenie emisyjnej 2,3 zł za sztukę. Łączna wartość emisji to 17,25 mln zł, co – zgodnie z umową restrukturyzacyjną – wystarczy na wykup obligacji wartych 23 mln zł.

Zamknięcie dyskontowego wykupu obligacji do 6 grudnia będzie zwalniać Sygnity z obowiązku przeprowadzenia emisji akcji o wartości 30 mln zł, którą spółka musiałaby zaadresować do właścicieli niewykupionych w terminie obligacji serii 1/2014.

Termin wykupu wartych 40 mln zł minął w grudniu ubiegłego roku. Rozmowy w sprawie spłaty obligacji (ich właścicielami są fundusze i jeden bank) trwały jednak co najmniej od lipca ubiegłego roku, gdy obligatariusze zaczęli przedstawiać spółce żądania natychmiastowego wykupu.

Po dyskontowej spłacie części papierów dłużnych Sygnity wciąż pozostanie do wykupu dług o wartości 17 mln zł. Spółka porozumiała się z wierzycielami w sprawie jego odroczenia i rozterminowania.

Obligacje SGN1217 notowane były wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Sygnity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst