niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Sygnity spłaciło część zaległych obligacji

msd | 06 grudnia 2018
Z wartej 40 mln zł emisji, której termin spłaty minął w grudniu ubiegłego roku, informatyczna spółka wykupiła w środę papiery o wartości nominalnej 23 mln zł.

Przeprowadzony wykup miał charakter dyskontowy. W porozumieniu z wierzycielami Sygnity wydało 17,25 mln zł na spłatę długu o nominale 23 mln zł.

Środki na częściową spłatę obligacji pochodziły z zamkniętej niedawno emisji akcji. Realizacja dyskontowanego wykupu w wyznaczonym terminie zwolniła natomiast spółkę z obowiązku przeprowadzenia kolejnego podwyższenia kapitału.

Termin wykupu wartych 40 mln zł minął w grudniu ubiegłego roku. Rozmowy w sprawie spłaty obligacji (ich właścicielami są fundusze i jeden bank) trwały jednak co najmniej od lipca ubiegłego roku, gdy obligatariusze zaczęli przedstawiać spółce żądania natychmiastowego wykupu.

Po dyskontowej spłacie części papierów dłużnych Sygnity wciąż pozostał do wykupu dług o wartości 17 mln zł. Spółka porozumiała się z wierzycielami w sprawie jego odroczenia i rozterminowania.

Obligacje SGN1217 notowane były wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Sygnity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst