czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Trwa publiczna emisja obligacji Legimi

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 31 października 2018
Dostawca e-booków w modelu subskrypcyjnym proponuje 12-miesięczne papiery oprocentowane na stałe 8,5 proc. Zapisy potrwają do 16 listopada.

Warunki emisji obligacji serii R nie różnią się od warunków – także publicznej – oferty z przełomu maja i czerwca tego roku. Legimi oferuje więc 12-miesięczny dług oprocentowany na 8,5 proc. w skali roku przy kwartalnej wypłacie kuponów odsetkowych. Spółka zastrzega sobie prawo do przedterminowego wykupu, za co jednak musiałaby wypłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do 150 proc. wartości nominalnej obligacji na zbiorze istniejących i przyszły praw do wpływów z umów oraz oświadczenie się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Wartość zbioru stanowiącego zabezpieczenie według wyceny biegłego z 23 października wynosi 14,15 mln zł. Oprócz emitowanej serii R zastaw ten zabezpiecza też sześć wcześniejszych emisji o łącznej wartości 6,72 mln zł. Jeśli więc najnowsza oferta zostanie uplasowana w całości (2,4 mln zł), wówczas zabezpieczenie pokryje 155,2 proc. wszystkich siedmiu serii.

Spółka zobowiązała się ustanowić zabezpieczenie do 28 lutego przyszłego roku. Jeśli tego nie zrobi obligatariusze otrzymają prawo postawienia długu w stan wymagalności.

Z emisji obligacji serii R Legimi chce pozyskać do 2,4 mln zł. Oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą dług o wartości co najmniej 0,5 mln zł.

Celem emisji nowych papierów, jak podano w dokumencie informacyjnym, ma być pozyskanie środków na sfinalizowanie przejęcia niemieckiej spółki Readfy, wsparcie projektu „Play 360 stopni” oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego. Readfy, jak podaje Legiim, jest wiodącą na rynku niemieckim aplikacją do czytania e-booków w modelu freemium (darmowy dostęp wyłącznie do najprostszych funkcji i konieczność zapłaty za bardziej zaawansowane funkcje).

- Na początku października podpisaliśmy umowę prowadzącą do przejęcia Readfy GmbH, pod warunkiem spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz strony sprzedającej do dnia 31 stycznia 2019 r. Dzięki tej transakcji uzyskamy dostęp do szerokiej bazy użytkowników Readfy - serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie. Połączenie oferty Readfy z Legimi pozwoli zwiększyć potencjał monetyzacji tej bazy, dzięki sprawdzonym na rynku polskim rozwiązaniom abonamentowym – powiedział Andrzej Tabaka, dyrektor finansowy Legimi, cytowany w komunikacie prasowym.

- Bazując na naszych doświadczeniach na rynku polskim zamierzamy zaproponować klientom Readfy flagową ofertę Legimi – „Czytnik za 1 EUR”. Efektem tego powinien być istotny wzrost liczby subskrybentów na rynku niemieckim. Z kolei od Readfy będziemy mogli się nauczyć, jak działa model freemium, który rozważamy wprowadzić na rynku polskim. W kolejnych latach przełoży się to na poszerzenie kręgu potencjalnych klientów i pozyskanie dodatkowego źródła przychodów z reklam – uzupłenił Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi.

Zapisy na obligacje przyjmowane są do 16 listopada, a minimalna wartość inwestycji to 1 tys. zł. Tyle też wynosi nominał pojedynczej obligacji. Zlecenia nabycia bezpośrednio przyjmuje sam emitent. Legimi plasuje bowiem papiery w ramach oferty publicznej, ale umożliwiającej odstąpienie od udziału firmy inwestycyjnej oraz przygotowania memorandum informacyjnego, czy tym bardziej prospektu. 

Z tego samego trybu Legimi korzystało podczas wartej 1,2 mln zł oferty, którą zamknięto w czerwcu. W emisji wzięło wówczas udział 56 inwestorów. Łączne wpływy z tego typu ofert nie mogą przekroczyć równowartości 1 mln euro w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

Przydział nowego długu Legimi zaplanowało na 19 listopada. Wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst. Zresztą na razie żadna emisja spółki jeszcze nie trafiła na GPW. Ma się to zmienić, Legimi jest w trakcie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wartej 3 mln zł publicznej emisji z września ubiegłego roku. Kolejna publiczna oferta, z czerwca tego roku, do notowań na GPW jednak nie trafi.

Ewidencję obligacji serii R prowadzić będzie NWAI Dom Maklerski.

Dla Legimi będzie to już czwarta emisja publiczna. Spółka regularnie finansuje się papierami dłużnymi z relatywnie krótkimi terminami spłaty. Najbliższe wykupu czekają ją 30 listopada (868 tys. zł) oraz 21 grudnia (522 tys. zł).

Naszym zdaniem

Ofertę Legimi trudno ocenić przez pryzmat kondycji finansowej spółki i jej zdolności do obsługi zadłużenia. Emitent nie daje się lepiej poznać, ponieważ jego ostatnie sprawozdanie finansowe pochodzi z 2017 r. Przez 10 miesięcy mogło się zmienić wiele. Znamienne, że jednym z celów emisji są wydatki inwestycyjne zaplanowane już na 2019 r.

Co do zmian w sytuacji finansowej. W I połowie roku Legimi zostało dokapitalizowane kwotą 1,35 mln zł brutto (1,2 mln zł netto), ale jednocześnie warto przypomnieć, że spółka liczyła na pozyskanie ponad 3,6 mln zł. W międzyczasie uplasowano też kilka emisji obligacji. Innymi słowy, potencjalni inwestorzy muszą wciąż bazować na tych samych informacjach, co podczas publicznej oferty z przełomu maja i czerwca, choć jej sytuacja finansowa mogła się istotnie zmienić. 

Sam fakt, że warunki emisji nie uległy zmianie i Legimi wciąż finansuje się krótkoterminowymi obligacjami bynajmniej nie wskazuje na poprawę kondycji finansowej. Spółka też niewiele robi, żeby przekonać potencjalnych inwestorów, że jest inaczej. Prognozy, skądinąd te same co podczas poprzedniej emisji, to za mało. Szczególnie, że zysk netto Legimi w I półroczu (to jedyna informacja o wynikach, pochodząca z danych nt. kapitałów własnych) to niecałe 6 tys. zł wobec całorocznej prognozy na poziomie 2,3 mln zł zysku netto.

Jeśli natomiast coś może działać na korzyść spółki, to fakt, że subskrypcyjny model płatności powinien zapewniać jej stały dopływ gotówki. Nie są to jednak poziomy pozwalające na spłatę zadłużenia z bieżących przepływów. Na razie spółka nawet nie wydłuża terminów spłaty w kolejnych emisjach, co oznacza, że wszystkie istniejące obligacje (plus emisja serii R) zapadać będą w 2019 r. 

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje