wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Tygodniowy przegląd obligacji: Powrót krzywej rentowności

Simon Fasdal, dyrektor ds. inwestycji fixed income w Saxo Bank | 22 grudnia 2016
Doszło do zdecydowanych ruchów rentowności 10-letnich obligacji USA. Jednocześnie pojawiają się sygnały, że możemy uniknąć globalnej wyprzedaży na innych rynkach obligacji. Dwoma decydującymi czynnikami są: poprawiająca się kondycja globalnej gospodarki i umacniający się dolar.

Tuż przed 2017 otrzymujemy pozytywne sygnały dotyczące kondycji globalnej gospodarki. Rok kończymy szczytami na rynkach akcji, a w niektórych regionach poprawiają się perspektywy gospodarcze. Dodatkowo, w skali globalnej, przyspiesza inflacja. 

Wszystkie te wiadomości są pozytywne dla globalnej gospodarki, ponieważ uniknięcie widma deflacji było głównym celem banków centralnych w ostatnim czasie. Jednak nadal pozostaje wiele niewiadomych...

Jesteśmy ostatnio świadkami silnego wzrostu rentowności 10-letnich obligacji USA, podobnego do okresu zapoczątkowanego zapowiedzią ówczesnego Prezesa Rezerwy Federalnej (Fed) Bena Bernanke dotyczącą ograniczenia programu QE (w maju 2013). Obecnie rentowności wzrosły o ponad 1 punkt procentowy od dołków w okresie letnim aż do poziomów bliskich 1,5 proc.

Ostatnim razem wypowiedź Bernanke wywołała wyprzedaż na globalnych rynkach obligacji, w tym korporacyjnych oraz gospodarek wschodzących. Rentowności 10-letnich obligacji USA osiągnęły wtedy poziom 3 proc. Czy tym razem sytuacja będzie inna?

Tak się może stać, ponieważ istnieje kilka czynników, które mogą wskazywać, że nie dojdzie do wyprzedaży na innych globalnych rynkach obligacji:

Poprawiająca się kondycja gospodarki

Poprawiający się stan globalnej gospodarki nie jest tylko pozytywną wiadomością dla Europy i USA, ale także i innych regionów, w tym gospodarek wschodzących. "Stare" państwa BRIC, takie jak Brazylia i Rosja, musiały mierzyć się w ostatnim okresie z zerową lub nawet ujemną dynamiką PKB z powodu niskich cen surowców oraz ogólnego osłabienia globalnej gospodarki. 

Państwa te skorzystają na rosnącym popycie na takie surowce jak ruda żelaza. Wyższe ceny ropy naftowej także będą wspierać ich wzrost PKB.

Mocniejszy dolar

Ostatnie umocnienie silnie wspiera eksport na rynki amerykańskie, co przekłada się na wyższą aktywność w Europie i na rynkach wschodzących. Dopóki waluty gospodarek wschodzących pozostaną pod kontrolą, to mocniejszy dolar będzie wspierać lokalne rynki finansowe.

Brak sygnałów świadczących o zawirowaniach rynkowych

 

Podczas wyprzedaży w 2013, znacznym źródłem niepokoju był brak płynności, dlatego też istotni posiadacze obligacji USA zaczęli sprzedawać aktywa z rynków wschodzących, ponieważ obawiali się potencjalnego braku płynności – okazało się to samospełniającym się proroctwem. 

Warunki rynkowe nie poprawiły się na polu płynności, ale - przynajmniej na razie - wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z deficytem obligacji na rynku korporacyjnym i gospodarek wschodzących. Czuć także pozytywny wpływ programów QE prowadzonych przez banki centralne.

Europejski rynek obligacji pozostaje pod silnym wpływem QE

Prowadzone przez Europejski Bank Centralny (ECB) zakupy obligacji rządowych i korporacyjnych doprowadziły do spadku rentowności tego długu oraz osłabiły tradycyjną korelację między rządowymi obligacjami z USA i Europy – przynajmniej na razie. Spowodowało to, że bardziej atrakcyjne stały się obligacje z innych rynków – co może przełożyć się na silniejsze napływy kapitałowe do tych regionów w 2017.

Powrót krzywej rentowności

Z uwagi na rosnące rentowności globalnych obligacji, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów, rynki te będą świadkiem wzmożonego popytu. Nie można także zapomnieć o nasilających się oczekiwaniach inflacyjnych. Dodatkowo, inwestorzy z portfelami długu ponownie będą mieli okazję na wdrożenie strategii nazywanej "ride the yield curve" – wyszła ona ostatnio z użycia z powodu bardzo płaskich krzywych rentowności w skali globalnej. 

Jeśli więc wzrost PKB i inflacja zaczną przyspieszać, to będą to pozytywne wiadomości dla rynków obligacji. W przyszłym roku możemy być świadkami pewnych zawirowań, ale rosnące rentowności oraz, być może, dalsze wzrosty na rynkach akcji mogą być dobrą okazją dla inwestorów, aby częściowo przejść z rynku akcji na rynek obligacji. 

W 2017 należy uważnie śledzić pojawiające się okazje.

'Spinnaker łapie wiatr': krzywa rentowności obligacji USA już się ruszyła...

Krzywa rentowności obligacji USA

Źródło: Saxo Bank.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Głowy w popiele

  20 kwietnia 2018
  GetBack infekuje innych emitentów. Nawet obligacje Kruka spadły poniżej nominału, w przypadku Bestu rentowność niektórych serii przekracza oprocentowanie o 2 pkt proc. Tak rynek dyskontuje potencjalne kłopoty z plasowaniem nowych emisji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie panikujcie. Zrobimy to za was

  16 grudnia 2016
  Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 3,5 proc. i znalazła się na najniższym poziomie od ponad miesiąca. To tylko ruch powrotny, czy coś więcej?
  czytaj więcej
 • Tygodniowy przegląd rynku obligacji: Rok 2017 upłynie pod znakiem rywalizacji między Ameryką i Europą

  15 grudnia 2016
  W 2017 spread między rentownościami obligacji USA i państw europejskich powinien się zmniejszyć. Obecny spread w ramach „Pucharu Rydera” to ponad 210 punktów bazowych, najszerszy od momentu wprowadzenia euro. W 2017 rentowności obligacji USA i Niemiec będą prawdopodobnie kontynuować zwyżki, ale ich tempo w przypadku niemieckiego długu może być wyższe niż w przypadku amerykańskich obligacji. Wybory we Francji, Niemczech i Holandii mogą nasilić zmienność w 2017.
  czytaj więcej

Emisje