czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Tygodniowy przegląd rynku obligacji: Chiny wystawiają licencje bankom z USA

Michael Boye, Saxo Bank | 15 lutego 2017
Chiński rynek obligacji, trzeci na świecie pod względem wielkości, pozostaje w tyle tylko za Japonią i USA. Chińskie władze podejmują jednak kolejne kroki w kierunku jego dalszego otwarcia. W ubiegłym tygodniu Pekin wystawił licencje dwóm bankom z USA, JP Morgan i Citigroup i ma nadzieję, że krok ten wzmocni rynek tak zwanych obligacji „panda”.

Mimo że otwarcie chińskiej gospodarki na resztę świata oraz stopniowe wprowadzanie mechanizmów rynkowych przez komunistyczny rząd jest jednym z kluczowych wydarzeń na rynkach finansowych, to proces ten jest nadal ściśle kontrolowany przez rząd w Pekinie – a ten nie chciał dotychczas zbyt mocno rozluźnić smyczy.Nie inaczej jest z chińskim rynkiem obligacji, który powoli staje się trzecim na świecie pod względem wielkości, pozostając w tyle tylko za Japonią i USA. Dotychczas jego jedynymi uczestnikami były lokalne banki działające na chińskim rynku międzybankowym, który odpowiadał za emisje i obrót 90 proc. papierów wartościowych. Emitenci spoza Chin, zgłaszający chęć do emisji obligacji denominowanych w renminbi, byli zazwyczaj kierowani na rynek offshore w Hong Kongu.

Chiński rynek obligacji onshore może wkrótce zostać drugim pod względem wielkości na świecie

Źródło: Bank of International settlements.

Chińskie władze podejmują jednak kolejne kroki w celu dalszego otwarcia lokalnego rynku, czego dowodem jest decyzja z ubiegłego tygodnia o przyznaniu po raz pierwszy licencji dwóm amerykańskim bankom –  JP Morgan i Citigroup. Wcześniej, władze w Pekinie otworzyły chiński rynek dla zagranicznych inwestorów w ubiegłym roku.

Ruch ten, choć na pierwszy rzut oka wygląda na istotny krok naprzód, nie zrewolucjonizuje chińskiego rynku w jedną noc, ponieważ interes państwa oraz długotrwałe zależności państwowe nadal dominują procesy decyzyjne na poziomie korporacyjnym.

Najnowsza decyzja władz w Pekinie ma przede wszystkim wesprzeć tak zwany rynek obligacji „panda”  – umożliwiając inwestorom zagranicznym sprzedaż obligacji na lokalnym rynku w Chinach.

Dotychczas rynek ten nie był silnie rozwinięty, a do pewnego momentu jedynymi emisjami były te przeprowadzone przez Koreę Południową oraz Prowincję Kolumbii Brytyjskiej. Powolne tempo rozwoju rynku jest, według ekspertów, spowodowane skomplikowanym procesem uzyskiwania stosownej dokumentacji i pozwoleń od lokalnych władz.

Jednak pod koniec 2016 roku na rynku odnotowano nasiloną aktywność – emisje przeprowadził bowiem niemiecki producent samochodów Daimler, francuska firma użyteczności publicznej Veolia oraz rząd Polski. A teraz, z uwagi na licencje przyznane amerykańskim bankom, rynek może spodziewać się większej aktywności ze strony USA.

Rentowności chińskich obligacji w USD z okresem zapadalności w 2027

Rentowność chińskich obligacji

Źródło: Bloomberg. 

Tym niemniej, dla zagranicznych firm nadal najłatwiejszym sposobem na uzyskanie ekspozycji na chiński rynek jest wejście na rynek offshore, który charakteryzuje się większą płynnością. Huarong Finance, kontrolowany przez rząd podmiot zarządzający aktywami, otrzymał w ostatnim czasie oferty o łącznej wartości 8 mld USD za nowo wyemitowane obligacje: trzyletnie w USD o wartości 1 mld i z wyceną 3,375 proc. oraz pięcioletnie, o wartości 1,5 miliarda USD z wyceną 4,7 proc.

W tym miesiącu obligacje wyemitował także kontrolowany przez rząd w Pekinie Bank of China (jeden z największych banków na świecie) – sprzedał pięcioletnie obligacje USD z rentownością około 3 proc. Nawet sam rząd wyemitował obligacje na międzynarodowej aukcji – miało to miejsce w 1997 roku, emisja dotyczyła 30-letnich obligacji po 7,5 proc., a managerem aukcji był – o ironio - JP Morgan. Obecnie pozostaje 10 lat do osiągnięcia okresu zapadalności, a ich rentowność wynosi 3,4 proc.

Podsumowując, obserwujemy dalszą liberalizację chińskiego rynku obligacji (oraz, generalnie, lokalnego rynku kapitałowego), która trwa od pewnego czasu i choć jeszcze kilka lat zabierze proces pełnego uwolnienia rynku, to podjęto ważne kroki w tym kierunku.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Najwyższy czas, by obligacje dołączyły do festiwalu zmienności

  25 kwietnia 2018
  I kwartał 2018 r. był dość absorbujący. Nie tylko po raz pierwszy od lat zmienność na rynku wzrosła, ale również administracja Trumpa dała nam wiele powodów do spędzania bezsennych nocy na analizie ryzyka i skutków nowej polityki w kontekście nadal zglobalizowanego rynku finansowego.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI: Brak przełomu

  14 lutego 2017
  Hossa, która w styczniu zawitała na rynku akcji warszawskiej giełdy, jak zwykle nie miała większego przełożenia na rynek Catalyst. Patrząc sumarycznie, polskie obligacje skarbowe jak również obligacje korporacyjne, nie odnotowały wzmożonych ruchów cenowych. Większe zmiany można było zaobserwować jedynie w przypadku wybranych sektorów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Obligacje GNB wróciły do 100 proc.

  10 lutego 2017
  Przez ostatnich 12 miesięcy bencharkowy indeks amerykańskich obligacji high yield wzrósł o 25,4 proc. Co ciekawe, w tym samym czasie najpłynniejsze z obligacji Getin Noble Banku dały zarobić 25,8 proc.
  czytaj więcej

Emisje