wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Tygodniowy przegląd rynku obligacji: Klucze kapitałowe mogą być królikiem z kapelusza Draghiego

Michael Boye, Saxo Bank | 08 marca 2017
Wśród całego zgiełku wokół Rezerwy Federalnej USA, która według najnowszych szacunków może podnieść stopy procentowe w marcu, zaplanowane na czwartek posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zeszło na dalszy plan.

Jednak w czwartek Prezes EBC Mario Draghi ponownie skupi na sobie całą uwagę rynku, który będzie czekać na kolejne sygnały dotyczące przyszłego kształtu polityki pieniężnej w strefie euro. Inwestorzy skupią się zwłaszcza na przyszłości programu luzowania ilościowego (QE), który od dawna pozostaje w centrum intensywnej dyskusji (według doniesień, także wewnątrz samej Rady Prezesów). EBC zapowiedział w grudniu ubiegłego roku, że zakupy w ramach programu zostaną zredukowane do 60 miliardów euro miesięcznie od kwietnia do grudnia tego roku.

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed podczas marcowego posiedzenia FOMC

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed podczas marcowego posiedzenia FOMC

Źródło: Bloomberg.

Z uwagi na poprawiające się ostatnio fundamenty gospodarcze oraz zwiększający się optymizm w unii monetarnej, wielu uczestników rynku (w tym my) jest zdania, że EBC może ograniczyć swoją aktywność na rynku długu. Jego silne zaangażowanie – obejmujące między innymi ujemne stopy oraz zakupy długu o wielkiej skali — są źródłem wielu negatywnych skutków ubocznych, takich jak presja na wyniki banków oraz ograniczona płynność obejmująca aktywa zabezpieczające. Wielu analityków zaczęło się zastanawiać, czy negatywy związane z programem nie są obecnie większe niż pozytywy.

Trudno jest się spodziewać, aby Draghi zdecydował się na zupełne odejście od swojej doktryny, którą można nazwać słowami: „zrobimy wszystko, co jest niezbędne”. Jednak EBC może dokonać pewnych modyfikacji w QE – udałoby mu się wtedy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: czyli złagodzić problemy związane z ujemnymi stopami procentowymi w północnej Europie oraz wesprzeć znajdujące się w trudnej sytuacji państwa z południa.

Pierwsze sygnały dotyczące tych potencjalnych zmian zostały wysłane podczas posiedzenia w styczniu (sprawozdanie z tego posiedzenia zostało opublikowane w tym miesiącu). EBC podał, że „ograniczone i tymczasowe” odchylenia od kluczy kapitałowych są „możliwe i nieuniknione”. Klucze kapitałowe dotyczą tego, jaki udział w zakupach obligacji przez EBC posiadają poszczególne państwa – liderem w tym obszarze są Niemcy.

Klucze kapitałowe

Klucze kapitałowe

 Źródło: EBC.

Odchylenie od tych kluczy oznaczałoby większą alokację w takich peryferyjnych państwach jak Hiszpania, Włochy, Portugalia i Grecja. Byłoby to dla tych państw prawdziwym darem niebios, zwłaszcza jeśli niepewność na rynkach ponownie nasili się.

Rentowności 10-letnich obligacji Niemiec

Rentowności 10-letnich obligacji Niemiec

Źródło: Bloomberg.

Prawdopodobnie w oczekiwaniu na taki krok ze strony EBC, rentowności obligacji Niemiec wzrosły, po spadkach pod koniec lutego, które były dla nas niezrozumiałe. Jeśli EBC dokona normalizacji swojej polityki w czwartek, to obecny wzrost rentowności obligacji w Europie będzie tylko początkiem dłuższego procesu.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Głowy w popiele

  20 kwietnia 2018
  GetBack infekuje innych emitentów. Nawet obligacje Kruka spadły poniżej nominału, w przypadku Bestu rentowność niektórych serii przekracza oprocentowanie o 2 pkt proc. Tak rynek dyskontuje potencjalne kłopoty z plasowaniem nowych emisji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kolejny sukces emisji Best

  03 marca 2017
  Mamy więc kolejne przesłanki tezy, że hossa na rynku akcji nie odbiera inwestorów rynkowi obligacji – 60 mln zł zostało (znów) wchłonięte w jeden dzień.
  czytaj więcej
 • Tygodniowy przegląd rynku obligacji: Co stoi za silnymi wzrostami cen Bundów?

  02 marca 2017
  Optymizm wraca do głównych gospodarek. EBC może silniej ograniczyć zakupy aktywów w dalszej części roku. Rentowność 2-letnich Bundów zbliża się do minus 1 proc. Obawy przed wygraną Le Pen mogą zwiększyć zainteresowanie inwestorów Bundami.
  czytaj więcej

Emisje