czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Układ Vivid Games zatwierdzony przez sąd

msd | 05 listopada 2020
Bydgoski sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu, który zakłada spłatę wartych 10,5 mln zł obligacji w 12 równych ratach, płatnych co kwartał.

Postanowienie sądu zostało wydane w ramach otwartego w maju przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym, obejmującym tylko wierzytelności wynikające z obligacji, których termin spłaty upłynął 5 maja tego roku.

Rozłożonej na trzy lata ratalnej spłacie kapitału z obligacji towarzyszyć mają też płatności odsetkowe na dotychczasowych warunkach (WIBOR 3M plus 6 pkt proc.), a także uregulowanie przez spółkę ustawowych odsetek za opóźnienie. 

„Wykonywanie przez emitenta układu rozpocznie się po stwierdzeniu przez sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu (…)” – poinformował Vivid Games.

Na koniec czerwca, czyli niecałe dwa miesiące po upływie terminu spłaty obligacji, na kontach producenta gier znajdowało się prawie 5,3 mln zł gotówki.

Przed upływem terminu wykupu wartych 10,5 mln zł obligacji spółka próbowała uplasować emisję refinansującą do 5 mln zł, a także zmienić warunki istniejącego długu podczas zgromadzenia obligatariuszy. Oferta nowych obligacji nie spotkała się jednak z zainteresowaniem, podobnie jak i samo zgromadzenie obligatariuszy, na które zarejestrowało się zbyt mało właścicieli papierów VVD0520.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium