wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Unibep przyspieszy spłatę obligacji o 6,5 tygodnia

msd | 01 kwietnia 2021
Budowlana spółka zapowiada na 26 kwietnia przedterminowy wykup wszystkich papierów dłużnych UNI0621 o wartości 27,1 mln zł.

W zamian za przyspieszenie terminu wykupu Unibep wypłaci obligatariuszom symboliczną premię, której wysokość – wg naszych obliczeń – wyniesie około 0,02 proc. nominału.

Przedterminowa spłata obejmie 27,11 mln zł obligacji serii E z emisji na 30 mln zł. Brakujące 2,89 mln zł spółka nabyła w miniony poniedziałek, podczas plasowania nowej serii długu, tym razem o wartości 50 mln zł. Formalnie trzyletnie niezabezpieczone papiery serii G zostały wyemitowane w środę (dziś).

„Celem emisji obligacji jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E, a w pozostałym zakresie zwiększenie zdolności finansowych emitenta oraz grupy emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja inwestycji deweloperskich lub kontraktów budowlanych) w ramach prowadzonej przez emitenta lub podmioty zależne od emitenta działalności biznesowej, przy czym nie zostało określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z emisji obligacji” – poinformował Unibep.

Docelowo nowe papiery serii G także mają trafić do obrotu na Catalyst.

Zgłoszone do przedterminowego wykupu obligacje UNI0621 kwotowane są na 99,88/100,14 proc. nominału (bid/ask). Dla wygasającej za niecały rok serii UNI0222 nie wystawiono natomiast żadnych ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje