środa, 25 kwietnia 2018

Newsroom

Unibep - raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 09 kwietnia 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za rok 2017.

W 2017 r. Grupa Unibep odnotowała znaczący wzrost przychodów do 1,63 mld zł (wzrost o ponad 30 proc. r/r), przy wzroście zysku ze sprzedaży o 36,5 proc. r/r do poziomu 52,3 mln zł. Spółka poprawiła bądź utrzymała marże we wszystkich segmentach działalności, prócz segmentu drogowo-mostowego. Unibep, jak sam przyznaje, działa obecnie w trudnych warunkach, zaś cała branża stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak wzrost kosztów działalności (spowodowane głównie wzrostem cen materiałów oraz presją płacową). Optymistycznie wygląda przyszłość dla segmentu deweloperskiego, który zanotował w 2017 r. rekordowe wyniki, zaś kolejne lata za sprawą realizowanych inwestycji również wyglądają obiecująco. Nie należy również zapominać o działalności modułowej, pomimo niekorzystnego wyroku sądu norweskiego z końca 2017 r. Unibep planuje otwarcie nowej hali produkcyjnej Unihouse, a także dalszą ekspansję, szczególnie na rynku szwedzkim. Spółka, chcąc sprostać wyzwaniom dla poszczególnych segmentów działalności, postanowiła zwiększyć zatrudnienie o około 150osób.

Na koniec 2017 r. spółka posiadała portfel zamówień w wysokości 1,4 mld zł na 2018 rok oraz 0,6 mld zł na kolejne lata. Na 4 kwietnia 2018 r. backlog działalności budowlano-infrastrukturalnej wynosił natomiast 1,85 mld zł.

W 2017 r. za blisko 81,4 proc. wszystkich przychodów odpowiedzialna była sprzedaż krajowa, z czego zdecydowaną większość stanowił segment kubaturowy. Przychody z działalności prowadzonej za granicą wynosiła 0,3 mld zł. Blisko 60 proc. przychodów z eksportu generowała działalność prowadzona w Skandynawii (w Szwecji oraz Norwegii za sprawą segmentu modułowego), zaś pozostała część to budownictwo kubaturowe na Białorusi oraz Ukrainie.

Pobierz cały raport. (PDF, 724 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Głowy w popiele

  20 kwietnia 2018
  GetBack infekuje innych emitentów. Nawet obligacje Kruka spadły poniżej nominału, w przypadku Bestu rentowność niektórych serii przekracza oprocentowanie o 2 pkt proc. Tak rynek dyskontuje potencjalne kłopoty z plasowaniem nowych emisji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: KNF zaciąga hamulec

  06 kwietnia 2018
  Nie licząc prospektu Getin Noble Banku w tym roku Komisja nie zatwierdziła żadnego prospektu emisyjnego dotyczącego publicznych emisji obligacji. Wniosków bynajmniej nie brakuje.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: GetBack jak Tesla

  29 marca 2018
  Różnica w rentowności dwuletnich i dziesięcioletnich obligacji USA spadła w piątek do 49 punktów bazowych. Im jest niższa, tym bardziej jest to złowróżbne dla rynków akcji i gospodarki.
  czytaj więcej

Emisje