wtorek, 23 kwietnia 2019

Newsroom

Unibep – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 10 września 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2018.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową grupa Unibep w drugim kwartale br. Jak i w całym I półroczu osiągnęła dobre wyniki, w szczególności dzięki marżom segmentu deweloperskiego. Co istotne, na tle konkurencji w II kw. wszystkie segmenty były rentowne.

Grupa osiągnęła w całym I półroczu 2018 r. przychody w wysokości 814,3 mln zł (+21 proc. r/r) oraz zysk netto równy 24,5 mln zł (+66,6 proc. r/r). Grupa istotnie zwiększyła skalę przychodów w sektorze deweloperskim (+417 proc. r/r) i w sektorze drogowo-mostowym (+113 proc. r/r) natomiast ograniczyła w segmencie kubaturowym (-8,7 proc. r/r).

W II kw. 2018 r. grupa odnotowała zysk brutto ze sprzedaży w każdym z czterech segmentów prowadzonej działalności, co jest pozytywną zmianą w stosunku do pierwszego kwartału, w którym spółka wygenerowała stratę brutto ze sprzedaży w segmencie drogowo-mostowym.

Spadające marże wykonawstwa w branży budowlanej wynikające ze wzrostu płac i cen materiałów odczuwalne są również przez Unibep. Grupa prowadzi na bieżąco i w ocenie spółki skutecznie negocjacje z inwestorami prywatnymi dotyczące waloryzacji wynagrodzenia za kontrakty zawarte w latach 2016-2017 r.

Portfel zamówień grupy na koniec I półrocza 2018 r. w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił na kolejne okresy 2,1 mld zł. Od początku roku grupa podpisała natomiast nowe kontrakty o wartości ok. 1,2 mld zł. Przy takim backlogu zarząd podkreśla selektywne podejście do nowych kontraktów.

Grupa kontynuowała strategię rozbudowy zespołu sił własnych, co wpływa na niezależność oraz ograniczenie ryzyka wzrostu cen usług podwykonawczych. Na koniec czerwca 2018 roku zatrudnienie w grupie wyniosło 1468 osób (+5 proc. r/r).

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 6,8 mln zł, czyli 0,2 zł na akcję. Dywidenda zostanie w całości wypłacona w trzecim kwartale (0,15 zł na akcję 9 lipca oraz 0,05 zł 20września).

Pobierz cały raport (PDF, 434 KB)

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje