niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Unibep spogląda w kierunku OZE i procesu IPO dla Unidevelopmentu

msd | 10 listopada 2021
Rada nadzorcza Unibepu rekomenduje spółce rozszerzenie działalności o budownictwo energetyczno-przemysłowe oraz przeanalizowanie możliwości przeprowadzenia publicznej oferty akcji należącego do grupy kapitałowej dewelopera.

Zgodnie z rekomendacją rady nadzorczej, utworzenie nowego segmentu działalności mogłoby się odbyć poprzez rozwój organiczny Unibepu lub akwizycję. W ten sposób budowlana grupa miałaby odpowiedzieć na potrzeby związane z koniecznością transformacji gospodarki w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii. 

Ponadto rada nadzorcza rekomenduje też Unibepowi przeanalizowanie możliwości przeprowadzenia publicznej oferty Unidevelopmentu i wprowadzenia jego akcji do obrotu na GPW. 

„(…) niezależnie od struktury ewentualnej oferty publicznej intencją pozostałoby utrzymanie kontroli emitenta nad Unidevelopment” – podano w komunikacie.

Jak zaznacza spółka, na moment wydanych przez radę rekomendacji nie trwały żadne procesy akwizycyjne, ani działania w kierunku przeprowadzenia IPO spółki deweloperskiej. 

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjmować, że rekomendowane przez radę działania są ze sobą ściśle związane – uzyskane z upublicznienia Unidevelopmentu wpływy mogłyby bowiem potencjalnie służyć sfinansowaniu uruchomienia nowego segmentu działalności. Nasuwa się więc oczywiste skojarzenie z konkurencyjnym Erbudem, który niedawno przeprowadził IPO działające w sektorze OZE spółki zależnej Onde, a pozyskane wpływy zamierza właśnie zainwestować w nowy biznes.

W osobnym komunikacie Unibep poinformował także o przyjęciu polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę od 20 do 50 proc. rocznego skonsolidowanego zysku netto, począwszy od wyników osiągniętych w bieżącym roku. 

Na Catalyst notowane są dwie serie niepłynnych obligacji Unibepu. Krótsze papiery UNI0222 o wartości 34 mln zł wygasając będą za trzy miesiące, 15 lutego. 

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst