sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

UOKiK nałożył na Bociana 15 mln zł kary

msd | 05 lipca 2023
Według Urzędu Ochorny Konkurencji i Konsumentów, Bocian obchodził limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oferując klientom leasing zwrotny. Firma nie zgadza się z decyzją i zapowiada wniesienie odwołania.

Everest Finanse, spółka działająca pod marką Bocian Pożyczki otrzymała 15,06 mln zł kary o prezesa UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, co jest pokłosiem postępowania wszczętego jeszcze w 2021 r. W jego toku Urząd uznał, że spółka obchodziła limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego poprzez oferowanie klientom także umów leasingu konsumenckiego zwrotnego na sprzęt AGD i RTV. 

- Spółka Everest Finanse próbowała obejść prawo, które miało chronić konsumentów, aby nie wpadli w pułapkę zadłużenia w trudnych czasach lockdownu. Posłużyła się sztucznie wykreowanym przez siebie modelem finansowania bazującym na pożyczce i leasingu sprzętu AGD, telewizorów, smartfonów i innych. Ponadto, sposób prezentowania oferty utrudniał konsumentom zorientowanie się w warunkach umowy przed jej podpisaniem i podjęcie świadomej, bazującej na rzetelnych informacjach, decyzji. W konsekwencji konsumenci przepłacali za finansowanie, na które, znając wszystkie koszty, mogliby się nie zdecydować – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie.

Do tej pory Everest Finanse regularnie informował, iż nie zgadza się z twierdzeniami Urzędu o naruszaniu zbiorowych interesów konsumentów. Spółka podtrzymała to także w środowym oświadczeniu, zwracając uwagę, że nie powinna być adresatem decyzji, ponieważ nie jest stroną umów leasingu konsumenckiego zwrotnego, a przy ich zawieraniu występowała jako pośrednik na rzecz powiązanej spółki komandytowej.

„Everest Finanse SA nie zgadza się z wydaną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją w całości oraz uważa, że dokonana przez prezesa UOKiK interpretacja stanu faktycznego jest błędna a wykładnia przepisów prawa potraktowana wybiórczo” – napisano w oświadczeniu spółki, podpisanym przez zarząd.

Według zapowiedzi, Everest Finanse zamierza wnieść odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Everestu Capital, za które poręczają obie spółki Everest Finanse, akcyjna i komandytowa. Wygasające w tym roku papiery EVC0923 o wartości 12 mln zł w całości znajdują się jednak w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI, stąd nie dochodzi nimi do żadnych transakcji. 

Pod koniec czerwca Everest Capital zapowiedział zamiar uplasowania obligacji pod prawem singapurskim. Wartość pierwszej transzy ustalono na 3 mln USD, a wartość całego programu to 40 mln USD.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst