piątek, 04 grudnia 2020

Newsroom

Vantage Development pożegna się z Catalyst

msd | 19 października 2020
Wrocławski deweloper zamierza przedterminowo wykupić warte 56,2 mln zł papiery dłużne serii R, na GPW notowane pod nazwą VTG0521.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji ustalono na 30 listopada. Wraz z należnym kapitałem i odsetkami inwestorzy otrzymają też 0,5 proc. premii za przedterminowy wykup. 

Po listopadowej spłacie papierów VTG0521 prawdopodobnie pożegna się z rynkiem Catalyst, przynajmniej na jakiś czas. By stało się inaczej, spółka musiałaby w najbliższych tygodniach uplasować nowy dług.

Na Catalyst znajdują się wprawdzie jeszcze warte 43,9 mln zł papiery VTG1022, ale obrót nimi jest już zawieszony, ponieważ spółka zamierza je przedterminowo spłacić w przyszłym tygodniu, 26 października.

Tegoroczne wcześniejsze spłaty obligacji przez wrocławskiego dewelopera wiązać można ze zmianami właścicielskimi i – jak się wydaje – odejściem od finansowania obligacjami. Niemniej, już wcześniej Vantage większość długu spłacał przed terminem. Dość wspomnieć, że dziewięć ostatnich wykupów długu zrealizowanych przez spółkę miało charakter przedterminowy.

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje