środa, 02 grudnia 2020

Newsroom

Victoria Dom pozyskała 43 mln zł z emisji obligacji

msd | 27 października 2020
Dla warszawskiego dewelopera to największa emisja papierów dłużnych, jaką kiedykolwiek udało mu się uplasować wśród inwestorów.

Wyemitowane przez Victorię Dom obligacje serii P warte są 43,06 mln zł, wynika z uchwały GPW o wprowadzeniu ich do obrotu. 

Wcześniej spółka zapowiadała zamiar emisji trzyletnich niezabezpieczonych papierów o wartości do 50 mln zł z możliwością powiększenia oferty o kolejne 10 mln zł. Z dotychczasowych zapowiedzi dewelopera wynika, że obligacje mają zmienny kupon oparty o stawkę WIBOR 6M i marżę mieszczącą się pomiędzy 5 a 6 pkt proc. marży, której ostateczna wysokość miała zostać ustalona na etapie subskrypcji.

Aktualnie na Catalyst notowane są cztery starsze emisje Victorii Dom z terminami spłaty do maja 2023 r. Najdłuższe papiery VID0523 to stałokuponowy dług (7 proc.), który sprzedający wycenia na 103,5 proc. nominału. Dawałoby to kupującemu 5,4 proc. rentowności brutto z zastrzeżeniem, że na sprzedaż wystawiono ledwie dwie obligacje (nominał każdej to 1 tys. zł).

W lipcu Victoria Dom złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu emisji obligacji wartego do 200 mln zł.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje