środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

Vivid Games liczy na zawarcie układu w III kwartale tego roku

msd | 06 maja 2020
Bydgoskie studio oczekuje, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dojdzie w połowie maja, a do zawarcia i zatwierdzenia układu w okolicach III kwartału.

We wtorek minął termin wykupu wartych 10,5 mln zł obligacji Vivid Games. Spółce nie udało się polubowanie rozbić ich wykupu na raty płatne przez najbliższe trzy lata, więc spróbuje tego samego, ale pod ochroną sądu. 29 kwietnia do sądu trafił bowiem wniosek o otwarcie postępowania układowego z układem częściowym, obejmującym wyłącznie obligacyjne wierzytelności. 

Teoretycznie sąd ma siedem dni na otwarcie takiego postępowania, aczkolwiek jest to wyłącznie termin instrukcyjny, którego rzadko dotrzymywano nawet przed pandemią. Niemniej, Vivid Games liczy, że do otwarcia restrukturyzacji dojdzie w najbliższych dniach, a czas jej trwania zajmie nie więcej niż kilka miesięcy.

„(…) spodziewamy się, iż otwarcie postępowania może nastąpić w okolicy połowy maja. Czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego jest na tym etapie trudny do oszacowania. Spółka spodziewa się jednak, że przyjęcie i zatwierdzenie układu może nastąpić jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku” – napisano w odpowiedzi Vivid Games na pytania Obligacje.pl.

Docelowo spłata wartych 10,5 mln zł obligacji miałaby zostać rozłożona na 12 równych kwartalnych rat. Spółka przekonuje, że gdyby inwestorzy zgodzili się na zmianę warunków emisji jeszcze w kwietniu (zgromadzenie obligatariuszy nie odbyło się ze względu na brak kworum), wówczas pierwsza rata trafiłaby do nich już w miniony wtorek. Bez zgody zgromadzenia obligatariuszy na zmianę warunków wykupu producent gier wypłacił obligatariuszom tylko odsetki. 

„Oczywiście spółce zależy na jak najszybszym przyjęciu i zatwierdzeniu układu, co umożliwi wypłatę pierwszej raty układy na rzecz obligatariuszy. Spółka podejmuje więc wszelkie możliwe działania, które mogą pozwolić na przyspieszenie postępowania” – zapewnia Vivid Games.

Niespłacone w terminie obligacje zabezpieczone są zastawem na prawach do gry mobilnej, wekslem in blanco oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Vivid Games wprawdzie „bierze pod uwagę”, że część obligatariuszy spróbuje skorzystać z zabezpieczenia, ale przypomina jednocześnie, że „ewentualne postępowania egzekucyjne toczące się przeciwko spółce, a dotyczące wierzytelności objętej układem częściowym, z mocy prawa zostaną zawieszone wraz z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego.”

Tuż przed wycofaniem z giełdowego obrotu, gdy kwestia defaultu była już przesądzona, obligacje VVD0520 wyceniano na 97,7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje