piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Vivid Games nie obawia się odrzucenia układu przez obligatariuszy

msd | 01 lipca 2020
Bydgoski producent gier liczy, że bierna postawa obligatariuszy pomoże mu w sprawnym zatwierdzeniu układu.

Niespłacone w maju obligacje serii A o wartości 10,5 mln zł Vivid Games chce rozliczyć w 12 równych kwartalnych ratach (875 tys. zł), co wymaga najpierw przyjęcia, zatwierdzenia i uprawomocnienia układu z wierzycielami. To pierwsze powinno nastąpić już w sierpniu, na kiedy przewidziane jest zakończenie pisemnego głosowania obligatariuszy nad układem.

Jak wynika ze świeżo opublikowanego sprawozdania rocznego, Vivid Games liczy, że do uprawomocnienia układu dojdzie pod koniec trzeciego lub na początku czwartego kwartału tego roku, pod warunkiem, że żaden z obligatariuszy nie zdecyduje się na jego zaskarżenie. 

W samym głosowaniu nad układem bydgoskie studio nie spodziewa się zaś problemu. Spółka zwraca uwagę, że na razie w aktach sprawy żaden z obligatariuszy nie zgłosił się do samodzielnego głosowania, co znaczy, że wierzyciele będą reprezentowani w głosowaniu przez kuratora obligatariuszy. 

„Dotychczasowy brak aktywności obligatariuszy w postępowaniu (…), pozwala na przypuszczenie, że na samodzielne głosowanie nie zdecyduje się liczba obligatariuszy wystarczająca do odrzucenia układu. Niezależnie od braku bezpośredniej aktywności obligatariuszy w postępowaniu, opinie uzyskane przez jednostkę dominującą i kuratora dla obligatariuszy wskazują na poparcie propozycji układowych przez znaczną część obligatariuszy, którzy takie opinie wyrazili” – napisano w sprawozdaniu Vivid Games.

Zdaniem spółki negatywny scenariusz, w którym nie dojdzie do zatwierdzenia układu i straci ona ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi jest mało prawdopodobny. Wymagałoby to bowiem aktywności obligatariuszy posiadających jedną trzecią kapitału obligacji. 

„Oceniając dotychczasową bierną postawę obligatariuszy, zarówno w trakcie postępowania układowego jak i przed jego wszczęciem, jednostka dominująca przyjmuje, że aktywność obligatariuszy wystarczająca do odrzucenia układu jest bardzo mało prawdopodobna” – podano także.

Według Vivid Games aktualnie osiągane przez spółkę wyniki potwierdzają możliwość samodzielnej spłaty zobowiązań zgodnie z harmonogramem zawartym w propozycjach układowych.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje