wtorek, 26 października 2021

Newsroom

Vivid Games skonwertuje część obligacji na akcje

msd | 25 lutego 2021
Bydgoski producent gier przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości 443 tys. zł, która zostanie rozliczona potrąceniem wierzytelności z obligacji objętych układem.

Vivid Games wyemituje 303,5 tys. akcji serii I po cenie emisyjnej 1,46 zł za sztukę. Oferta zostanie skierowana do Wojciecha Humińskiego, członka rady nadzorczej spółki. Opłacenie nowych akcji nastąpić ma w drodze potrącenia wierzytelności z posiadanych przez niego obligacji serii A.

- Pan Humiński wspiera spółkę już od dłuższego czasu. Posiada jeden z największych pakietów obligacji. Wierzy w potencjał Vivid Games i przed rokiem zainwestował w nas ok. 1 mln zł (posiada 2,63 proc. akcji spółki – red.). Ponadto dołączył do rady nadzorczej. Konwersja jego obligacji na akcje Vivid Games jest dla nas korzystna. Pozwoli na zmniejszenie wysokości kwartalnych rat i odsetek wypłacanych obligatariuszom w ramach układu – powiedział Jarosław Wojczakowski, prezes Vivid Games, cytowany w komunikacie prasowym.

Zatwierdzone przez zarząd producenta gier podwyższenie kapitału nastąpi w ramach kapitału docelowego. Umowa objęcia akcji nastąpić ma do 30 czerwca. W wyniku konwersji udział Wojciecha Humińskiego w kapitale Vivid Games wzrośnie do około 3,5 proc. 

Termin spłaty wartych 10,5 mln zł obligacji minął w maju ubiegłego roku. W ramach zawartego z wierzycielami układu spółka rozłożyła ich spłatę na 12 równych kwartalnych rat, z czego na razie spłaciła dwie, w tym jedną przed terminem. Aktualna wartość nominalna pozostających do spłaty obligacji to 8,7 mln zł.

W ramach płatności układowych, obok rat kapitału, Vivid Games płaci obligatariuszom także odsetki na dotychczasowych zasadach (WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży).

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium