niedziela, 29 listopada 2020

Newsroom

Vivid Games złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

msd | 29 kwietnia 2020
Propozycje układowe producenta gier zakładają spłatę wartych 10,5 mln zł obligacji w 12 równych ratach, płatnych co kwartał.

Bydgoskie studio złożyło do sądu wniosek o otwarcie postępowania układowego z układem częściowym obejmującym wyłącznie wierzytelności wynikającej z obligacji serii A na 10,5 mln zł, które wygasać będą już 5 maja. 

Propozycje układowe (spłata w 12 równych kwartalnych ratach) zasadniczo nie różnią się od tego, co spółka chciała osiągnąć bez udziału sądu. Zmiana warunków emisji okazała się jednak nieosiągalna ze względu na brak kworum podczas zgromadzenia obligatariuszy.

„W ocenie emitenta powyższa propozycja w optymalny sposób zabezpieczy interesy spółki jednocześnie pozwalając obligatariuszom obligacji serii A na uzyskanie pełnej spłaty ich wierzytelności. Proponowane przez emitenta postępowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność operacyjną spółki oraz na wykonywanie innych zobowiązań.” – informował Vivid Games w połowie kwietnia.

Wygasające 5 maja obligacje Vivid Games, które zostaną objęte restrukturyzacją, nie są już notowane na Catalyst. Przed wycofaniem z obrotu, gdy brak wykupu był już przesądzony, wyceniano je na 97,7 proc. 

Papiery zabezpieczone są zastawem na prawach do gry mobilnej, wekslem in blanco oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje