piątek, 07 sierpnia 2020

Newsroom

Voxel przejmie będącą w kłopotach sieć pracowni diagnostyki obrazowej

msd | 21 grudnia 2018
Voxel nabył za 12 mln zł warte 31,5 mln zł wymagalne wierzytelności względem znajdującej się w postępowaniu sanacyjnym spółki Scanix. W ramach restrukturyzacji wierzytelności te zostaną skonwertowane na kapitał.

Przez konwersję wierzytelności Scaniksu na udziały w ramach postępowania sanacyjnego Voxel zamierza uzyskać 81,7 proc. udziału w kapitale spółki, która prowadzi sieć 13 specjalistycznych pracowni diagnostyki obrazowej. 

Spółka identyfikuje szereg synergii pomiędzy głównym segmentem swojej działalności a działalnością Scanix. Zawarcie umów jest kolejnym krokiem spółki w celu realizacji przyjętej strategii rozwoju obszaru działalności spółki w zakresie diagnostyki obrazowej, w tym zwiększenia liczby pracowni i liczby wykonywanych badań – poinformował Voxel.

Przelewu wierzytelności na rzecz Voxelu dokonać mają dwie spółki oraz jedna osoba fizyczna. Na razie z łącznej ceny na poziomie 12 mln zł Voxel musi zapłacić 2 mln zł w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zawarcia umowy. Kolejne płatności spółka będzie realizować w okresie od stycznia do kwietnia.

Jednocześnie Voxel zawarł też dodatkowe umowy, które regulują wykup dodatkowych udziałów w kapitale Scaniksu po zatwierdzeniu układu w ramach postępowania sanacyjnego spółki.

Dla Voxelu to już druga tego rodzaju akwizycja podmiotu będącego w kłopotach finansowych. Na początku IV kwartału medyczna spółka dokapitalizowała kwotą 4,4 mln zł prowadzącą szpital firmę Vito-Med, która dotychczas była dłużnikiem Voxelu. Po dokapitalizowaniu i konwersji długu (0,9 mln zł) na kapitał zakładowy Voxel staje się właścicielem 91,45 proc. udziałów w Vito-Medzie.

W listopadzie Voxel wykupił tez pozostałe 49 proc. udziałów w spółce Exira Gamma Knife. Wartość transakcji to 11,1 mln zł, z czego na razie zapłacono 9 mln zł. 

Obie uplasowane w III kwartale emisje obligacji Voxelu notowane są na Catalyst. Rynek wycenia papiery VOX0221 i VOX0721 kolejno na 101,8 proc. oraz 101,5 proc. nominału, co przekłada się na 4,78 proc. oraz 5,06 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

 • Voxel bardziej zadłużony po kolejnych akwizycjach

  26 czerwca 2020
  Przejęcie kolejnych podmiotów pogorszyło sytuację bilansową diagnostycznej grupy. Na skutek pandemii Voxel realizuje mniej badań, ale chce na niej zarobić w inny sposób – niedawno zawiązał spółkę, która ma produkować wymazówki wykorzystywane między innymi w testach na koronawirusa.
  czytaj więcej
 • Voxel spokojny o płynność

  25 marca 2020
  Po sezonowo wysokim cash flow operacyjnym w IV kwartale diagnostyczna grupa wchodziła w 2020 r. z 7,5 mln zł gotówki i 21,1 mln zł dostępnych linii kredytowych, ale też najwyższym od 2010 r. poziomem krótkoterminowych zobowiązań. Epidemia koronawirusa niekorzystnie odbiła się na liczbie wykonywanych przez Voxel badań, lecz płynność grupy – jak podano – nie jest zagrożona.
  czytaj więcej
 • Voxel przejął kolejny podmiot

  08 stycznia 2020
  Diagnostyczna spółka kupiła za 6,09 mln zł 59,99 proc. udziałów w Rezonansie Powiśle, podmiocie wykonującym badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków NFZ.
  czytaj więcej
 • Niewiele gotówki w Voxelu po wypłacie dywidendy

  26 listopada 2019
  Pomimo wysokich przepływów operacyjnych w III kwartale, saldo środków pieniężnych na rachunkach medycznej grupy spadło do niskich 1,3 mln zł i było najniżej od czterech lat. Poprawa powinna przyjść w IV kwartale, na ogół najlepszym okresie dla Voxela.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje