piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

W publicznej ofercie GetBacku uczestniczyło 216 inwestorów

msd | 08 marca 2018
Z wartej do 15 mln zł emisji windykator pozyskał 12,15 mln zł, co oznacza, że średnia wartość zapisu wyniosła 56,2 tys. zł.

Ostatnia oferta GetBacku w ramach zakończonego programu była najmniejszą z emisji publicznych windykatora (i w ogóle jedną z najmniejszych ofert prospektowych), stąd i najmniejsza liczba inwestorów biorących w niej udział. W czterech wcześniejszych emisjach GetBacku dla inwestorów detalicznych składano od 431 do 729 do zapisów, a średnia ich wartość wahała się między 58,2 a 103,3 tys. zł.

Prowadzona w dniach 19-28 lutego ofercie obejmowała 3,5-letnie papiery serii PP6 oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży, którą podniesiono o 0,4 pkt proc. względem poprzedniej emisji.

Niskiej wartości ostatniej publicznej emisji obligacji GetBacku towarzyszyło też wąskie grono dystrybutorów, sprzedaż prowadziły bowiem tylko dwa domy maklerskie, nie specjalizujące się w tematyce publicznych obligacji. Tak czy inaczej, 216 inwestorów biorących udział w ofercie to wynik słabszy niż nawet w niektórych ofertach memorandowych (np. Braster, nie przymierzając, przyciągnął 404 inwestorów).

W czwartek (dziś) wygasa prospekt dla wartego 300 mln zł programu publicznych emisji obligacji windykatora, z którego pozyskał on 256,45 mln zł (w tym 79,3 mln zł w jednej emisji skierowanej do instytucji).

Spółka proceduje w KNF prospekt dla programu emisji publicznych, ale obligacji na rynek rumuński. W Polsce GetBack zamierza skupić się na ofertach prywatnych, a docelowo chce w ogóle poprawić strukturę bilansu poprzez zapowiedziane ostatnio emisje akcji. Rynek przyjął ten pomysł z niezadowoleniem, które rozlało się także na notowania obligacji Getbacku, mimo że samo dokapitalizowanie poprawiłoby sytuację obligatariuszy.

Na Catalyst znajduje się 28 serii obligacji spółki z terminami spłaty od marca tego roku do kwietnia 2021 r. Najdłuższe papiery, zapadające w latach 2020-2021, to serie uplasowane w ramach emisji publicznych. Rynek wycenia je wyraźnie poniżej nominału, z 7,8-9,1 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje