poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

W publicznej ofercie GetBacku uczestniczyło 216 inwestorów

msd | 08 marca 2018
Z wartej do 15 mln zł emisji windykator pozyskał 12,15 mln zł, co oznacza, że średnia wartość zapisu wyniosła 56,2 tys. zł.

Ostatnia oferta GetBacku w ramach zakończonego programu była najmniejszą z emisji publicznych windykatora (i w ogóle jedną z najmniejszych ofert prospektowych), stąd i najmniejsza liczba inwestorów biorących w niej udział. W czterech wcześniejszych emisjach GetBacku dla inwestorów detalicznych składano od 431 do 729 do zapisów, a średnia ich wartość wahała się między 58,2 a 103,3 tys. zł.

Prowadzona w dniach 19-28 lutego ofercie obejmowała 3,5-letnie papiery serii PP6 oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży, którą podniesiono o 0,4 pkt proc. względem poprzedniej emisji.

Niskiej wartości ostatniej publicznej emisji obligacji GetBacku towarzyszyło też wąskie grono dystrybutorów, sprzedaż prowadziły bowiem tylko dwa domy maklerskie, nie specjalizujące się w tematyce publicznych obligacji. Tak czy inaczej, 216 inwestorów biorących udział w ofercie to wynik słabszy niż nawet w niektórych ofertach memorandowych (np. Braster, nie przymierzając, przyciągnął 404 inwestorów).

W czwartek (dziś) wygasa prospekt dla wartego 300 mln zł programu publicznych emisji obligacji windykatora, z którego pozyskał on 256,45 mln zł (w tym 79,3 mln zł w jednej emisji skierowanej do instytucji).

Spółka proceduje w KNF prospekt dla programu emisji publicznych, ale obligacji na rynek rumuński. W Polsce GetBack zamierza skupić się na ofertach prywatnych, a docelowo chce w ogóle poprawić strukturę bilansu poprzez zapowiedziane ostatnio emisje akcji. Rynek przyjął ten pomysł z niezadowoleniem, które rozlało się także na notowania obligacji Getbacku, mimo że samo dokapitalizowanie poprawiłoby sytuację obligatariuszy.

Na Catalyst znajduje się 28 serii obligacji spółki z terminami spłaty od marca tego roku do kwietnia 2021 r. Najdłuższe papiery, zapadające w latach 2020-2021, to serie uplasowane w ramach emisji publicznych. Rynek wycenia je wyraźnie poniżej nominału, z 7,8-9,1 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje