poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

WB Electronics przedterminowo rozliczyło część obligacji

msd | 16 października 2020
Spółka wykupiła 26,18 mln zł papierów dłużnych WBE1120 z wygasającej 3 listopada emisji o wartości 80 mln zł.

Przedterminowe rozliczenia części wygasających niebawem obligacji można wiązać z emisją refinansującą o wartości 60 mln zł, dla której WB Electronics zamknęło książkę popytu w miniony wtorek.

Spłatę pozostałych 52,82 mln zł obligacji WBE1120, zgodnie z warunkami emisji, spółka zapowiada na 3 listopada. Aktualnie papiery te kwotowane są na 100,00/100,34 proc. nominału (bid/ask), co praktycznie nie daje już możliwości osiągnięcia dodatniej rentowności.

Nowy dług WB Electronics będzie mieć trzyletni okres spłaty i zostanie zabezpieczony zastawem rejestrowym na akcjach spółki zależnej Radmor. Wysokość ustalonego kuponu nie została na razie ujawniona.

WB Electronics zajmuje się dostarczaniem rozwiązań technologicznych dla przemysłu zbrojeniowego.

Więcej wiadomości o WB Electronics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje