środa, 27 maja 2020

Newsroom

Wierzyciel wypowiedział Fast Finance umowę restrukturyzacyjną

msd | 23 września 2019
Fundusz Disressed Assets FIZ AN, który jest obligatariuszem windykatora, wypowiedział mu zeszłoroczną umowę o współpracy przy procesie restrukturyzacji.

Przypomnijmy, w listopadzie 2018 r. Fast Finance zawarło umowę z właścicielami pięciu niepublicznych serii obligacji, funduszem Distressed Assets FIZ AN oraz jedną osobą fizyczną i trzema podmiotami przez nią kontrolowanymi, umowę restrukturyzacyjną, która przewidywała współpracę przy procesie restrukturyzacji windykatora. Chodzi między innymi o wspólne ustalenie zasad podziału odzysków z wierzytelności będących zabezpieczeniem obligacji. Umowa ta zobowiązywała Fast Finance do złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego. 

Do otwarcia restrukturyzacji wprawdzie doszło, ale – jak wynika z komunikatu – windykacyjna spółka miała naruszyć inne postanowienia umowy. Wśród przyczyn rozwiązania umowy fundusz miał wskazać między innymi na „złożenie przez spółkę sędziemu komisarzowi planu restrukturyzacyjnego o treści niezaakceptowanej przez strony umowy”, a także brakiem uwzględnienia w planie restrukturyzacji niektórych środków 

(…) Zarząd emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści otrzymanego oświadczenia i rozważy podjęcie ewentualnych czynności faktycznych lub prawnych – poinformowało Fast Finance.

Windykacyjna spółka znajduje się w postępowaniu układowym o stycznia tego roku. Nie obejmuje ono jednak obligacji serii M (FFI0121), jedynej serii długu Fast Finance, która notowana jest na Catalyst. Papiery te mają zostać spłacone z przedmiotu zastawu, który przejął administrator zastawu a później oddał spółce do serwisowania. 

Jak niedawno pisaliśmy na łamach Obligacje.pl, administrator zabezpieczenia dostał pierwsze pieniądze na spłatę części wierzytelności wynikających z papierów serii M, ale wciąż tego nie uczynił. Jak twierdzi, wciąż ustala bowiem sposób przekazania pieniędzy obligatariuszom za pośrednictwem KDPW. 

Obrót obligacjami FFI0121 pozostaje zawieszony z powodu nieprzekazania sprawozdań finansowych Fast Finance w terminie.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje