niedziela, 19 stycznia 2020

Newsroom

Właściciel Providenta emituje obligacje dla detalicznych inwestorów

msd | 17 maja 2019
Brytyjska spółka International Personal Finance, poręczyciel notowanych na Catalyst obligacji IPF Investments Polska, ruszył w Wielkiej Brytanii z emisją 4,5-letniego długu w GBP.

Za niezabezpieczone papiery w funtach brytyjskich IPF oferuje stałe 7,75 proc. w skali roku.

Wartości oferty nie ujawniono. Spółka natomiast kieruję emisję między innymi do właścicieli innej detalicznej serii o wartości 101,5 mln GBP, która wygasa w maju 2020 r. i jest oprocentowana na stałe 6,125 proc.

Zapisy w nowej ofercie potrwają do 7 czerwca. Dzień emisji wyznaczono zaś na 14 czerwca. Minimalną wartość zapisu dla brytyjskich inwestorów detalicznych IPF ustalił na 2 tys. GBP.

Dla nowych obligacji oczekuje się ratingu Ba3 od agencji Moody’s oraz BB od agencji Fitch.

Notowane na warszawskiej GPW obligacje spółki celowej IPF Investments Polska warte są 200 mln zł i wygasają w czerwcu przyszłego roku. Rynek wycenia je na 96 proc. nominału, co oznacza 9,0 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

 • Właściciel Providenta planuje refinansowanie euroobligacji w 2020 r.

  31 października 2019
  Brytyjska grupa pożyczkowa International Personal Finance przekonuje, że zamknięcie spraw podatkowych w Polsce uwolniło ją od znaczącego ryzyka płynności, co pomoże w plasowaniu nowego długu.
  czytaj więcej
 • Fiskus odpuści Providentowi

  24 października 2019
  Skarbówka zakończyła w firmie pożyczkowej kontrolę podatkową za lata 2010-2012, co zakończyło się dopłatą 3,8 mln GBP podatku, ale za lata 2010-2017, co zdejmuje z Providenta jedno z istotnych ryzyk, jakie nad nim ciążyło.
  czytaj więcej
 • Spadek płynności właściciela Providenta

  31 lipca 2019
  Niższa rentowność, wyraźnie niższe przepływy operacyjne, wzrost krótkoterminowego zadłużenia, czy wciąż nierozwiązana kwestia podatków w Polsce, a także rosnąca presja regulacyjna – to wszystko tematy, z którymi musi mierzyć się International Personal Finance, właściciel polskiego Providenta.
  czytaj więcej
 • Właściciel Providenta poczeka z oceną proponowanych regulacji

  28 czerwca 2019
  International Personal Finance informuje inwestorów o nagłym zwrocie w pracach nad tzw. ustawą antylichwiarską i zapowiada aktywne uczestnictwo w dyskusji nad jej ostatecznym kształtem. Z oceną ewentualnego wpływu na swoją sytuację finansową jednak się jeszcze wstrzymuje.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje