piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Właściciel Providenta emituje obligacje dla detalicznych inwestorów

msd | 17 maja 2019
Brytyjska spółka International Personal Finance, poręczyciel notowanych na Catalyst obligacji IPF Investments Polska, ruszył w Wielkiej Brytanii z emisją 4,5-letniego długu w GBP.

Za niezabezpieczone papiery w funtach brytyjskich IPF oferuje stałe 7,75 proc. w skali roku.

Wartości oferty nie ujawniono. Spółka natomiast kieruję emisję między innymi do właścicieli innej detalicznej serii o wartości 101,5 mln GBP, która wygasa w maju 2020 r. i jest oprocentowana na stałe 6,125 proc.

Zapisy w nowej ofercie potrwają do 7 czerwca. Dzień emisji wyznaczono zaś na 14 czerwca. Minimalną wartość zapisu dla brytyjskich inwestorów detalicznych IPF ustalił na 2 tys. GBP.

Dla nowych obligacji oczekuje się ratingu Ba3 od agencji Moody’s oraz BB od agencji Fitch.

Notowane na warszawskiej GPW obligacje spółki celowej IPF Investments Polska warte są 200 mln zł i wygasają w czerwcu przyszłego roku. Rynek wycenia je na 96 proc. nominału, co oznacza 9,0 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o IPF Investments Polska Sp. z o.o.

 • Spadek płynności właściciela Providenta

  31 lipca 2019
  Niższa rentowność, wyraźnie niższe przepływy operacyjne, wzrost krótkoterminowego zadłużenia, czy wciąż nierozwiązana kwestia podatków w Polsce, a także rosnąca presja regulacyjna – to wszystko tematy, z którymi musi mierzyć się International Personal Finance, właściciel polskiego Providenta.
  czytaj więcej
 • Właściciel Providenta poczeka z oceną proponowanych regulacji

  28 czerwca 2019
  International Personal Finance informuje inwestorów o nagłym zwrocie w pracach nad tzw. ustawą antylichwiarską i zapowiada aktywne uczestnictwo w dyskusji nad jej ostatecznym kształtem. Z oceną ewentualnego wpływu na swoją sytuację finansową jednak się jeszcze wstrzymuje.
  czytaj więcej
 • PZIP straszy krachem na rynku obligacji

  26 czerwca 2019
  Zdaniem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych rządowe – nagłe – zmiany w projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej doprowadzą do „krachu na rynku obligacji przedsiębiorstw pożyczkowych i dotkliwych straty dla inwestorów na rynku kapitałowym”.
  czytaj więcej
 • Właściciel Providenta uplasował obligacje detaliczne na 78,1 mln GBP

  10 czerwca 2019
  Tylko niewielką część publicznej oferty International Personal Finance, brytyjskiego poręczyciela notowanych na Catalyst obligacji IPF Investments Polska, opłacono gotówką.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje