wtorek, 24 maja 2022

Newsroom

Wrześniowa emisja PragmyGO debiutuje bez transakcji

msd | 20 października 2021
W środę do godz. 12.45 nie handlowano wartymi 17 mln zł obligacjami PRF1025, które faktoringowa spółka uplasowała w ramach przeprowadzonej na podstawie prospektu oferty publicznej.

Podobnie jak w przypadku emisji z maja tego roku, debiutujące papiery mają czteroletni okres spłaty i są zabezpieczone zastawem na zbiorze wierzytelności oraz rachunku bankowym, a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji i trzema wekslami. Nieco niższa niż poprzednio jest natomiast sama marża. Obniżono ją bowiem z 3,9 pkt proc. do 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M (papiery przydzielono 1 października, czyli jeszcze przed wzrostem WIBOR-u). 

Podczas wrześniowej subskrypcji na warte 17 mln zł obligacje Pragmy zapisało się 404 inwesotrów, którzy zgłosili 18,2 mln zł popytu (poprzednia publiczna emisja spółki warta była 16 mln zł, a popyt w niej sięgnął 45,7 mln zł).

W środę do godz. 12.45 nie handlowano debiutującymi obligacjami PRF1025. W najlepszych ofertach kupna/sprzedaż są one natomiast kwotowane na 99,7/100,5 proc. nominału. 

Pochodzącymi z poprzedniej publicznej emisji papierami PRF0525 handlowano we wtorek po 100,8 proc. (4,29 proc. rentowności), zaś w środę kwotowane są one na 100,67/100,89 proc. 

Łącznie na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji PragmyGO, w tym dwie ze stałym kuponem. To papiery PRF0624 i PRF1124, które sprzedający wyceniają kolejno z 4,51 i 4,84 proc. rentowności brutto.

Aktualny program daje spółce prawo uplasować jeszcze do 67 mln zł papierów dłużnych w ramach ofert publicznych. Pełne jego wykorzystanie wydaje się jednak wątpliwe, ponieważ prospekt traci ważność już w styczniu.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst