niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Wzrost zadłużenia i spadek płynności Ronsona

msd | 16 marca 2023
Kolejny kwartał odpływu gotówki deweloper przypłacił najniższą od co najmniej dziewięciu lat płynnością natychmiastową. Poziom jego zadłużenia też daleki jest od normy, do której Ronson przez lata przyzwyczaił obligatariuszy. Choć do obligacyjnego kowenantu nadal bardzo daleka droga.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst