wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

XSystem debiutuje na Catalyst

msd | 06 lutego 2017
Spółka wprowadziła do obrotu obligacje na 1,17 mln zł, które oprocentowane są na stałe 10 proc. rocznie z kwartalną wypłatą odsetek.

Termin wykupu papierów ustalono na 31 marca 2019 r. Okresy spłaty nie są natomiast jednakowe, bo pod kodem debiutujących XSM0319 kryją się w rzeczywistości trzy serie plasowane kolejno w maju, czerwcu i wrześniu 2019 r. Spółka dokonała ich asymilacji, bo tylko w ten sposób mogła wprowadzić  dług do obrotu (minimalna wartość notowanej serii wynosi 1 mln zł).

Warunki emisji przewidują, że XSystem może wykupić część zadłużenia przed terminem. Na koniec II, III i IV kwartału 2018 r. spółka ma bowiem prawo do wcześniejszej częściowej spłaty. Jednorazowo może jej podlegać nie więcej niż 25 proc. pierwotnego nominału.

Debiutujące papiery XSM0319 nie są zabezpieczone. W warunkach emisji zapisano natomiast kowenanty, które zobowiązują spółkę do utrzymywania zadłużenia finansowego poniżej dwukrotności kapitałów własnych. Dodatkowo, zgodnie z WEO, roczna strata operacyjna nie może przekroczyć 1 mln zł.

Warte w sumie 1,17 mln zł obligacje serii F, FA i FB objęło łącznie 23 inwestorów. Nie można wykluczyć, że część z nich zainwestowała w więcej niż jedną serię. Z pierwszej oferty spółka chciała pozyskać 2 mln zł (przydzielono 0,45 mln zł), zaś wartość dwóch kolejnych ofert była odpowiednio niższa – 1,55 mln zł oraz 1,27 mln zł. Przydzielono w nich dług na 0,28 mln zł i 0,44 mln zł.

Środki pozyskane z emisji XSystem miał wykorzystać na finansowanie wdrożenia innowacji do oprogramowania służącego do obsługi obiegu dokumentów.

XSystem, to spółka notowana na NewConnect od 2011 r., która trudni się usługami związanymi z drukowaniem i obiegiem dokumentów w organizacjach.

W poniedziałek do godz. 11 nie handlowano debiutującymi papierami XSM0319. Animator kwotuje je na 100/101,5 proc. 

Więcej wiadomości o XSystem S.A. w upadłości

 • Indeks Default Rate: Więcej niewykupionych obligacji

  08 kwietnia 2019
  Za sprawą GetBacku skumulowana 12-miesięczna wartość giełdowych obligacji niewykupionych w pierwotnym terminie zapadalności wzrosła do 192,5 mln zł na koniec marca. To 2,9 proc. wygasających w tym czasie papierów. Wśród małych emisji wskaźnik ten sięgnął rekordowych 26,1 proc.
  czytaj więcej
 • Na pozór wysokie kapitały własne XSystem

  22 maja 2018
  Znajdująca się w upadłości spółka wykazywała na koniec marca 11 mln zł skonsolidowanych aktywów i 7,4 mln zł zobowiązań. Ocena na tej podstawie szans odzyskania pieniędzy przez wierzycieli byłaby jednak błędem.
  czytaj więcej
 • XSystem do likwidacji

  05 kwietnia 2018
  Łódzki sąd wydał w czwartek postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki. O upadłość wnioskował sam emitent w grudniu ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • GPW zawiesiła obrót… obligacjami skarbowymi - zaktualizowana

  29 marca 2018
  Pod koniec środowej sesji „ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu” Giełda zawiesiła obrót papierami IZ0823. W czwartek z kolei za brak tabel odsetkowych wstrzymano handel długiem BGK i Kruka.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje