czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

YOLO pozyskało 2,5 mln zł

msd | 02 lipca 2018
Firma pożyczkowa uplasowała drugą serię papierów dłużnych w ramach wartego 20 mln zł programu emisji, który obowiązuje do końca roku.

Warunki nowych obligacji nie odbiegają od emisji z marca, ponieważ wszystkie serie plasowane w ramach obecnego programu mają mieć dwuletni okres spłaty przy oprocentowaniu ustalonym na WIBOR 3M plus 7,28 pkt proc.

Warte 2,5 mln zł papiery serii G2 zostały objęte przez dwa podmioty. Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst, podobnie jak i wszystkie pozostałe serie emitowane w ramach programu.

Poprzednia emisja, zamknięcia w marcu, przyniosła spółce 2 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się natomiast czteroletnie papiery YOLO o wartości 8 mln zł, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 6,19 pkt proc. marży. Rynek wycenia je na 99,49 proc. nominału, co daje 8,07 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje