sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Echa Investment zredukowane o 28 proc.

msd | 27 listopada 2023
Inwestorzy zgłosili 69,6 mln zł popytu na oferowane przez deweloperską spółkę papiery dłużne o wartości 50 mln zł.

Na nowe obligacje Echa zapisało się 565 inwestorów wobec łącznie 239 w dwóch lipcowych emisjach, które także przyniosły spółce 50 mln zł wpływów. Wyższą frekwencję nie trudno połączyć z rozszerzeniem sieci brokerów uczestniczących w ofercie (do BM PKO BP dołączyły tym razem także trzy inne domy maklerskie).

Podobnie jak poprzednio, przydzielone przez Echo Investment niezabezpieczone papiery mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży. 

Warta 50 mln zł oferta została przeprowadzona w ramach programu do 300 mln zł, który do czerwca przyszłego roku pozwala deweloperowi pozyskać jeszcze 200 mln zł.

Docelowo nowe obligacje Echa trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 13 starszych serii długu spółki. Pochodzące z obu lipcowych emisji publicznych papiery ECH0627 notowane są po 99,87 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst