poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Zapisy na obligacje Echa Investment zredukowane o 34 proc.

msd | 12 maja 2022
W wartej 40 mln zł publicznej ofercie czteroletnich papierów dłużnych dewelopera inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 60,7 mln zł.

Nowe obligacje Echa trafiły 272 inwestorów, którzy zgłosili 60,7 mln zł popytu, tj. średnio 223,2 tys. zł na osobę. Przydział długu wymagał jednak 34-proc. redukcji złożonych zapisów. 

Uplasowane przez dewelopera niezabezpieczone papiery mają czteroletni okres spłaty i ponownie oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży. W pierwszym okresie odsetkowym spółka zapłaci za nie 9,93 proc., ponieważ wysokość kuponu została ustalona jeszcze w kwietniu.

Dla Echa była to trzecia publiczna emisja obligacji na podstawie obecnego prospektu, który pozwala spółce pozyskać do 300 mln zł. Jak na razie, program został więc wykorzystany w połowie (dwie poprzednie oferty warte były po 50 mln zł), a na ewentualne kolejne emisje deweloperowi zostało jeszcze sześć miesięcy.

Uplasowane przez Echo obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się 14 starszych serii długu spółki. Pochodzące z ostatnich ofert publicznych papiery ECH0125 i ECH0226 (także po 4 pkt proc. marży) wyceniane są przez sprzedających kolejno na 100,4 i 100,9 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje