poniedziałek, 30 listopada 2020

Newsroom

Zapisy na obligacje PKO Banku Hipotecznego zredukowane o 18 proc.

msd | 17 listopada 2020
W wartej 50 mln zł sześciomiesięcznych papierów dłużnych 72 inwestorów zgłosiło popyt w wysokości 61,1 mln zł.

PKO Bank Hipoteczny przydzielił inwestorom sześciomiesięczne obligacje, za które zobowiązuje się zapłacić stałe 0,6 proc. odsetek w skali roku. 

Papiery trafiły do wszystkich 72 inwestorów, którzy złożyli zapisy w dniach 2-13 listopada, lecz z powodu nadsubskrypcji bank dokonał 18-proc. redukcji. 

Przeprowadzona na podstawie zatwierdzonego w październiku prospektu oferta dostępna była dla inwestorów indywidualnych przy relatywnie niskim tym razem progu wejścia (1,1 tys. zł). 

Nowe obligacje PKO BH zostały przydzielone w miniony poniedziałek, lecz formalnie dzień ich emisji przypadać będzie na 4 grudnia. Pomimo krótkiego okresu do wykupu (2 czerwca 2021 r.), papiery mają trafić do obrotu na GPW, gdzie znajdują się cztery serie obligacji banku oraz 18 serii jego listów zastawnych. 

Starsze obligacje PKO BH, także pochodzące z ofert publicznych, kwotowane są przez sprzedających na 100,15-100,3 proc. nominału, co dla najkrótszych serii PHO0721 i PHO0821 oznacza ujemne rentowności netto. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje