wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Zarząd Kruka tłumaczy sprzedaż instrumentów finansowych spółki

msd | 13 maja 2019
Piotr Krupa i Michał Zasępa podkreślają swoją wiarę w spółkę, którą kierują, a ostatnie transakcje sprzedaży jej akcji i obligacji tłumaczą prywatnymi potrzebami.

W ostatnich dniach dwukrotnie informowaliśmy o sprzedaży instrumentów finansowych Kruka przez członków zarządu spółki. Piotr Krupa, prezes windykatora, sprzedał łącznie 45 tys. akcji spółki, zaś Michał Zasępa, odpowiedzialny za finanse członek zarządu, sprzedał 5 tys. akcji oraz obligacje spółki.

- Patrząc na historię, to co pewien czas sprzedaję niewielki pakiet akcji. Od końca 2014 roku suma posiadanych przeze mnie akcji spadła o niecałe 9 proc., z 2,07 mln sztuk do 1,89 mln sztuk. Równocześnie byłem w tym czasie kupującym. Wziąłem udział w podniesieniu kapitału pod koniec 2016 roku oraz zainwestowałem w akcje Kruka pod koniec 2017 roku. Dodatkowo, w ramach programu motywacyjnego, do tej pory przyznano mi blisko 70 tys. warrantów zamiennych na akcje, które trzymam od uruchomienia programu, a do rozdysponowania pomiędzy członków zarządu jest jeszcze pula blisko 60 tys. warrantów. Po uwzględnieniu przypadającej mi części, mój udział w akcjonariacie Kruka zmienił się nieznacznie. Moja wiara, motywacja i zaangażowanie w Kruka są niezmienne, a niewielkie transakcje sprzedaży akcji - które wynikają z moich prywatnych potrzeb - tego nie zmienią. Ostatnie sprzedaże akcji wynikały również z prywatnych potrzeb, w tym z rozliczenia się z fiskusem, m.in. za wcześniejsze sprzedaże akcji – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, w komentarzu nadesłanym do Obligacje.pl.

- Wierzę w Kruka, a większość moich oszczędności, to właśnie akcje Kruka. Sprzedałem obligacje Kruka i część posiadanych akcji, aby kupić dom – wyjaśnił z kolei Michał Zasępa, który obok akcji sprzedawał też obligacje spółki.

CFO Kruka sprzedał w ostatnich transakcjach obligacje KR10522 o wartości nominalnej 50 tys. euro oraz papiery KRU1123 o nominale 274 tys. zł. Ostatnia seria to akurat dług pochodzący z emisji publicznej.

Na Catalyst notowanych jest łącznie 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery, wygasające w latach 2023-2024, wyceniane są w okolicach 5,0-5,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje