czwartek, 20 września 2018

Newsroom

ZM Henryk Kania pozyskały 15,5 mln zł z kolejnej emisji obligacji

msd | 11 kwietnia 2018
Cała oferta warta była do 30 mln zł, z czego 24 mln zł miało trafić na spłatę starszych papierów dłużnych, zapadających w najbliższych tygodniach.

Pozyskana kwota zasadniczo nie różni się od wcześniejszych dekleracji składanych przez inwestorów podczas poprzedniej emisji, zamkniętej na koniec marca. Z oferty do 150 mln zł spółka zebrała wówczas 86,2 mln zł, ale otrzymała też zapewnienia inwestorów o możliwości objęcia kolejnej emisji w kwocie 14,5 mln zł. 

Wyemitowane właśnie papiery serii I, podobnie jak uplasowana w marcu seria H, oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5,25 pkt proc. Termin ich wykupu przypadnie 29 marca 2021 r., co sugeruje, że zamiarem Zakładów jest asymilacja obu serii.

Z oferowanych 30 mln zł ZM Henryk Kania chciały przeznaczyć 24 mln zł na spłatę papierów serii G wyemitowanych przez spółkę pół roku temu oraz serii D, które w przeszłości emitowały – niedawno przejęte przez spółkę – Staropolskie Specjały.

Na koniec marca, po uplasowaniu poprzedniej oferty, ZM Henryk Kania spłaciły obligacje serii E (KAN0318) na 25 mln zł, a także nabyły 28 mln zł z wartej 45 mln zł serii G, która wygasa w tym miesiącu. W maju i lipcu spółkę czekają dwa kolejne wykupy, każdy na 25 mln zł. Tym razem będą to obligacje, w obowiązki których ZM Henryk Kania weszły po przejęciu Staropolskich Specjałów.

W ramach refinansowania zobowiązań ZM Henryk Kania zawarły też niedawno warte do 79 mln zł umowy kredytowe z Alior Bankiem, rozszerzone także o faktoring odwrotny z limitem do 18 mln zł. Udzielone spółce kredyty, jak informowano, trafiły na refinansowanie zobowiązań wobec Banku Handlowego.

Ogółem na koniec grudnia spółka posiadała 574,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, w tym 285,3 mln zł odsetkowych (w większości wymagalnych w I połowie roku) i 257,4 mln zł handlowych. Wśród tych ostatnich, jak wskazywaliśmy w połowie marca, ponad 45 proc. było przeterminowanych, także powyżej 30 dni. Ponadto, spółka posiadała też pewne przeterminowane zobowiązania w kategorii „inne”, chodzić mogło więc o wynagrodzenia, podatek czy zobowiązania faktoringowe.

Notowane na Catalyst obligacje KAN0619 w środę przed południem wyceniane były na 97,2 proc., co daje 9,05 proc. rentowności brutto. Kalkulacje te nie uwzględniają prawdopodobnego wzrostu marży w kolejnym okresie odsetkowym w związku z dalszym wzrostem wskaźnika dług netto/EBITDA.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • ZM Henryk Kania wprowadziły na Catalyst tegoroczne emisje

  02 lipca 2018
  Debiutujące obligacje o łącznej wartości 101,7 mln zł pochodzą z emisji refinansujących, co zdradzają też ich warunki – od marży, przez zabezpieczenie i okresową amortyzację, aż po kowenanty.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania próbują uspokoić inwestorów

  05 czerwca 2018
  W specjalnym oświadczeniu spółka „kategorycznie odcina” się od spadków notowań jej akcji, zaznaczając, że sytuacja ta nie ma związku z danymi fundamentalnymi. Winnych spadków już znaleziono, a o obligacjach ani słowa.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania zredukowały krótkoterminowe zadłużenie

  23 maja 2018
  Producent produktów wędliniarskich prawdopodobnie zrefinansował w I kwartale więcej krótkoterminowego zadłużenia niż wynikałoby to z harmonogramów zapadalności oraz przekazywanych przez spółkę komunikatów.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

  07 maja 2018
  Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje