czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

ZM Henryk Kania pozyskały 15,5 mln zł z kolejnej emisji obligacji

msd | 11 kwietnia 2018
Cała oferta warta była do 30 mln zł, z czego 24 mln zł miało trafić na spłatę starszych papierów dłużnych, zapadających w najbliższych tygodniach.

Pozyskana kwota zasadniczo nie różni się od wcześniejszych dekleracji składanych przez inwestorów podczas poprzedniej emisji, zamkniętej na koniec marca. Z oferty do 150 mln zł spółka zebrała wówczas 86,2 mln zł, ale otrzymała też zapewnienia inwestorów o możliwości objęcia kolejnej emisji w kwocie 14,5 mln zł. 

Wyemitowane właśnie papiery serii I, podobnie jak uplasowana w marcu seria H, oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5,25 pkt proc. Termin ich wykupu przypadnie 29 marca 2021 r., co sugeruje, że zamiarem Zakładów jest asymilacja obu serii.

Z oferowanych 30 mln zł ZM Henryk Kania chciały przeznaczyć 24 mln zł na spłatę papierów serii G wyemitowanych przez spółkę pół roku temu oraz serii D, które w przeszłości emitowały – niedawno przejęte przez spółkę – Staropolskie Specjały.

Na koniec marca, po uplasowaniu poprzedniej oferty, ZM Henryk Kania spłaciły obligacje serii E (KAN0318) na 25 mln zł, a także nabyły 28 mln zł z wartej 45 mln zł serii G, która wygasa w tym miesiącu. W maju i lipcu spółkę czekają dwa kolejne wykupy, każdy na 25 mln zł. Tym razem będą to obligacje, w obowiązki których ZM Henryk Kania weszły po przejęciu Staropolskich Specjałów.

W ramach refinansowania zobowiązań ZM Henryk Kania zawarły też niedawno warte do 79 mln zł umowy kredytowe z Alior Bankiem, rozszerzone także o faktoring odwrotny z limitem do 18 mln zł. Udzielone spółce kredyty, jak informowano, trafiły na refinansowanie zobowiązań wobec Banku Handlowego.

Ogółem na koniec grudnia spółka posiadała 574,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, w tym 285,3 mln zł odsetkowych (w większości wymagalnych w I połowie roku) i 257,4 mln zł handlowych. Wśród tych ostatnich, jak wskazywaliśmy w połowie marca, ponad 45 proc. było przeterminowanych, także powyżej 30 dni. Ponadto, spółka posiadała też pewne przeterminowane zobowiązania w kategorii „inne”, chodzić mogło więc o wynagrodzenia, podatek czy zobowiązania faktoringowe.

Notowane na Catalyst obligacje KAN0619 w środę przed południem wyceniane były na 97,2 proc., co daje 9,05 proc. rentowności brutto. Kalkulacje te nie uwzględniają prawdopodobnego wzrostu marży w kolejnym okresie odsetkowym w związku z dalszym wzrostem wskaźnika dług netto/EBITDA.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje