sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Navi Group skupiło własne obligacje za 20 tys. zł

msd | 07 lutego 2013
To niewiele wobec całej emisji o wartości 4,7 mln zł, którą spółka musi wykupić w listopadzie, ale to także pozytywny sygnał dla właścicieli papierów z terminem spłaty 21 lutego.

   Spółka skupiła 20 obligacji serii G w celu umorzenia. Termin wykupu całej emisji o wartości 4,7 mln zł przypada na 15 listopada br. Wcześniej jednak, bo już 21 lutego, Navi Group czeka spłata papierów dłużnych o wartości nominalnej 2 mln zł plus narosłe odsetki liczone według stopy 14,64 proc. w skali roku za ostatni trzymiesięczny okres odsetkowy.

   Do 6 lutego br., tj. do czasu skupu 20 obligacji NAV1113, spółka nie posiadała własnych papierów serii G. Windykator nie informuje także czy zamierza dokonywać kolejnych skupów w celu umorzenia. Podjęcie pierwszego kroku nie oznacza, że spółka zdecyduje się na podobne działania w przyszłości. Warto przypomnieć, że w listopadzie ub.r. Navi Group informowało o chęci przeznaczenia do 1,5 mln zł na przedterminowy wykup i umorzenie papierów, których termin spłaty przypadał miesiąc później. Ostatecznie spółka skupiła tylko dwie obligacje, a pozostałą część emisji (3,43 mln zł) spłaciła w terminie.

   Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Navi Group o łącznej wartości nominalnej prawie 7,9 mln zł. Obie serie z wykupem pod koniec 2013 r. (NAV1113 i NAV1213) wyceniane są na 100,5 proc. wartości nominalnej. Papierami NAV0413 nie handlowano od czasu wprowadzenia do obrotu (kwiecień 2012 r.). Natomiast cena obligacji z terminem spłaty przypadającym za dwa tygodnie według transakcji z 21 stycznia wynosi 97,5 proc. Nie musi jednak oznaczać ona obaw inwestorów o terminowy wykup długu, bowiem właściciela zmieniła wówczas tylko jedna obligacja, a poprzednie transakcje zawierano zauważalnie powyżej ceny nominalnej. 

Więcej wiadomości o Navi Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst