sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Zysk operacyjny grupy Ferro spadł o 16,2 proc.

msd | 13 marca 2013
Przychody ze sprzedaży po wzroście o 6,3 proc. wyniosły w 2012 r. 276,1 mln zł. Wprawdzie spadło zadłużenie ogółem, ale wzrosła wartość krótkoterminowych zobowiązań.

   Producent armatury sanitarnej i instalacyjnej zanotował w ubiegłym roku 28,1 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej, tj. o 16,2 proc. mniej niż w 2011 r. Skonsolidowany zysk netto Ferro wyniósł 17,4 mln zł wobec 18,1 mln zł rok wcześniej. Lecz po uwzględnieniu ujemnych różnic kursowych całkowite dochody grupy wyniosły 8,6 mln zł wobec 25,4 mln zł w 2011 r.

   Wartość aktywów grupy na koniec poprzedniego roku wynosiła 344,1 mln zł i była o 4,1 mln zł mniejsza niż rok wcześniej. Aktywa obrotowe po wzroście o 5,9 mln zł wyniosły 138,9 mln zł z czego zapasy stanowił 86,4 mln zł, należności – 37,8 mln zł, a środki pieniężne 12,4 mln zł.

   Łączna wartość zobowiązań spadła ze 170,7 mln zł do 164,1 mln zł i była niższa od kapitału własnego (180 mln zł). Długoterminowe zobowiązania spadły o 13,4 mln zł do 78,1 mln zł, ale wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła z poziomu 79,2 mln zł do 86 mln zł. Jest więc ona niższa od sumy (50,2 mln zł) krótkoterminowych należności i środków pieniężnych, ale nie przekracza całkowitej wartości aktywów obrotowych (137,9 mln zł).

   Na poziomie jednostkowym przychody Ferro spadły o 5,6 proc. do 166,3 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 7,5 mln zł i był niższy o 48,5 proc. r/r. Wysokie koszty finansowe (11,9 mln zł) spowodowały, że spółka zakończyła rok na minusie. Strata netto sięgnęła 4,2 mln zł wobec 20,9 mln zł zysku rok wcześniej.

   Relatywnie wysokie koszty finansowe na poziomie jednostkowym mogą być przyczyną prowadzonego przez spółkę skupu notowanych na Catalyst obligacji serii A. Od sierpnia 2011 r. do marca br. Ferro wykupiło papiery o wartości nominalnej blisko 26,5 mln zł z emisji na 45 mln zł.

   Pozostałe obligacje o wartości ok. 18,5 mln zł wciąż znajdują się w obrocie. Ich termin wykupu przypada na kwiecień 2016. Spółka płaci 10,44 proc. w bieżącym okresie odsetkowym (WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży). Inwestorzy wyceniają papiery na 103,5 proc. wartości nominalnej. Najlepsza oferta sprzedaży na środowej sesji znajduje się jednak dopiero na poziomie 104,39 proc. 

Więcej wiadomości o Ferro S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst