sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Grupa Ferro notuje zysk niższy o 10 proc.

msd | 12 listopada 2012
W trzecim kwartale br. producent armatury sanitarnej i instalacyjnej zarobił 6,2 mln zł netto. To blisko połowa z 13,4 mln zł, które udało się zarobić od początku roku.

   Grupa zanotowała w trzecim kwartale 7-proc. spadek przychodów ze sprzedaży. Od lipca do września wyniosły one 73,6 mln zł. W tym samym okresie zysk operacyjny spadł o 38 proc. Na koniec trzeciego kwartału wyniósł on 8,1 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów finansowych i podatku dochodowego Ferro zamknęło trzeci kwartał z 6,2 mln zł zysku netto. To wynik o 10 proc. niższy niż przed rokiem. Warto również zwrócić uwagę, że od stycznia do września grupa zarobiła łącznie 13,4 mln zł (+96 proc. r/r). Wynik z trzeciego kwartału odpowiada więc niemal za połowę dotychczasowego wyniku.

   Wartość wskaźnika szybkiej płynności wynosi po trzecim kwartale 0,63 (odczyty poniżej 1 należy odczytywać jako sygnał ostrzegawczy). Na koniec czerwca jego wartość wynosiła 0,67, a na koniec 2011 r. 0,69. Widać więc stopniowe pogorszenie. Dla pełnego obrazu warto jednak dodać, że wskaźnik bieżącej płynności, który w przeciwieństwie do wskaźnika szybkiej płynności uwzględnia również zapasy, przyjmuje wartość 1,51 (jego optymalna wartość wynosi od 1,2 do 2). To tyle samo co na koniec drugiego kwartału br.

   Łączna kwota zobowiązań, która wynosi 184,3 mln zł, przekracza kapitały własne o ponad 6,8 mln zł. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych nieznacznie przekracza wartość 1. Nie jest to jednak równoznaczne z ryzykiem utraty płynności, ponieważ spółka może wymagać więcej zewnętrznego finansowania w celu osiągnięcia zysków.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Ferro, których wykup przypada na kwiecień 2016 r. Mimo relatywnie odległego terminu wykupu spółka przed kilkoma miesiącami skupowała swoje obligacje w celu umorzenia (dla odmiany, teraz realizuje ona program skupu własnych akcji). Do godziny 16 właściciela zmieniło dziewięć obligacji Ferro. Transakcje zawierano po 102,71 proc. przy cenie odniesienia wynoszącej 103 proc. Oprocentowanie obligacji przekracza WIBOR6M o 5,5 pkt proc. Na dwa lata przed planowanym wykupem Ferro może skorzystać z opcji call.

Więcej wiadomości o Ferro S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst