wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

GNB miał 68,7 mln zł zysku netto w IV kwartale

ems | 01 marca 2012
Getin Noble Bank, który w połowie lutego uplasował na rynku emisję obligacji o wartości 200 mln zł, dokonał w IV kwartale 2011 r. odpisów za 289 mln zł na utratę kredytów.

   Skonsolidowany zysk netto Getin Noble Bank wyniósł w IV kwartale 68,7 mln zł i był niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy wyniósł 107,7 mln zł. Przy poprawie przychodów odsetkowych i prowizyjnych o spadku zysków banków zadecydowały właśnie odpisy na utratę udzielonych kredytów.

   W zestawieniu rocznym wyniki grupy GNB przedstawiają się już znacznie korzystniej. Przychody z tytułu odsetek wzrosły z 2,88 mld zł do 3,63 mld zł (o 26 proc.), a przychody prowizyjne zmalały do 1,22 z 1,26 mld zł. Zysk netto wzrósł jednak do 950 mln zł z 467 mln zł osiągniętych w 2010 r.

   Współczynnik wypłacalności dla grupy pozostał na niskim - na tle rynku - poziomie 9,88 proc. (przed rokiem 9,87 proc.). Tymczasem średnia dla całego rynku wyniosła na koniec 2011 r. 13,13 proc. (dane za KNF).

   Na poziomie jednostkowym współczynnik wypłacalności jest wyższy i wynosi 10,24 proc. (rok wcześniej 9,54 proc.).

   Na Catalyst jest notowanych pięć serii obligacji banku, a realizowany jest nowy program emisji na kwotę 1 mld PLN, w ramach którego GNB wyemitował obligacje o wartości 200 mln zł w połowie lutego. Wartość zapisów sięgnęła 280 mln zł. Prawodpodobnie wkrótce bank przeprowadzi emisję kolejnej serii obligacji.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Udział niewykupionych obligacji zaczyna przyrastać

  04 kwietnia 2023
  W ostatnich 12 miesiącach do inwestorów nie wróciło 1,2 proc. kapitału z notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych. Jeszcze w tym roku wskaźnik ten wzrośnie do wartości dwucyfrowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej