piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Pocztowy podwoił zysk w 2011 r.

ems | 19 marca 2012
Bank Pocztowy zwiększył liczbę klientów o 260 tys. do ponad miliona, a liczbę ROR o 55 proc. do 515 tys. Mimo większych rezerw w portfelu kredytowym, zysk banku wzrósł dwukrotnie.

A konkretnie do 31,1 mln zł z 14,4 mln zł rok wcześniej - wzrost wyniósł więc dokładnie 116,5 proc. Zysk netto udało się poprawić głównie dzięki lepszemu wynikowi odsetkowemu - zysk odsetkowy wyniósł 193,4 mln zł i był o 43,6 mln zł wyższy niż rok wcześniej (wzrost o 29,1 proc.). Słabiej wypadł za to wynik z tytułu prowizji, który spadł do 55,5 mln zł z 57,2 mln zł (spadek o 2,9 proc.).

Ceną za rozwój banku są jednak także większe kwoty odpisów i rezerw na nietrafione kredyty. W 2011 r. ich kwota wzrosła do 12,9 mln zł z 9,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 33,1 proc.).

Bank zachował współczynnik wypłacalności na wysokim poziomie 13 proc., wobec wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 proc. i minimum wynikającego z prawa bankowego na poziomie 8 proc.

W liście do interesariuszy banku, jego prezes - Tomasz Bogus - przypomina, że procedury związane z upublicznieniem banku i debiutem giełdowym mogą zostać uruchomione w każdym momencie, o ile koniunktura rynkowa będzie sprzyjająca.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji banku o wartości 47,34 mln zł i oprocentowaniu o 3,75 pkt proc. przewyższającym WIBOR6M. Choć od debiutu na Catalyst minęły już prawie cztery miesiące, dotąd nie zawarto tymi papierami żadnej transakcji. Być może przeszkodą jest wysoki nominał wynoszący 10 tys. zł.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst