piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Coraz lepszy bilans Marvipolu

msd | 20 maja 2014
Dewelopersko-dealerska grupa sukcesywnie zmniejsza zadłużenie i poprawia płynność. Korzystnie wygląda także rachunek wyników.

Przy 954,8 mln zł aktywów i 267,7 mln zł kapitału własnego zobowiązania dewelopersko-dealerskiej grupy (Marvipol sprzedaje także luksusowe auta) wyniosły na koniec marca 687,1 mln zł. Na krótkoterminowe zobowiązania przypada 341,8 mln zł, z czego 131,5 mln zł, to przychody przyszłych okresów, a więc wpłacone przez nabywców mieszkań zaliczki. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe podliczono na 35,3 mln zł (w większości są to zapadające we wrześniu obligacje na 30,8 mln zł). W tym samym czasie grupa wykazywała 55,9 mln zł środków pieniężnych. Przy 798,7 mln zł majątku obrotowego (681,5 mln zł to zapasy) skorygowany o zaliczki wskaźnik szybkiej płynności na koniec pierwszego kwartału wyniósł 0,56 wobec 0,46 kwartał wcześniej i 0,19 przed rokiem. To wciąż wartość daleka od ideału, ale na uwagę zasługuje pozytywny trend wzrostu płynności Marvipolu.

Całkowita wartość zadłużenia finansowego sięgnęła 342,8 mln zł (spadek o 10 mln zł przez trzy miesiące), co przy wzroście salda środków pieniężnych i poziomu kapitałów własnych poskutkowało zmniejszeniem relacji długu netto do kapitału z 1,71 w marcu ubiegłego roku i 1,29 w grudniu do 1,07 na koniec pierwszego kwartału.

W pierwszym kwartale skonsolidowane przychody Marvipolu były dwukrotnie wyższe niż przed rokiem i wyniosły 190,3 mln zł, z czego 103,8 mln zł przypadło na sprzedaż mieszkań (+317,4 proc. r/r), a 74,3 mln zł na sprzedaż samochodów i części zamiennych (+18,3 proc.). Zysk operacyjny rósł o 163,9 proc. do 28,2 mln zł, zaś wynik netto zwiększył się o 239,7 proc. do 19,7 mln zł.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Marvipolu z terminami spłaty we wrześniu tego roku (30,8 mln zł) oraz kwietniu przyszłego roku (39,1 mln zł). Rynek wycenia je odpowiednio na 99,35 i 100,8 proc.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje