poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

PBG ma program emisji obligacji o wartości 1,2 mld zł

ems | 04 kwietnia 2012
Wtorkowe NWZA spółki budowlanej podjęło uchwałę o emisji obligacji zamiennych serii od A1 do A12 o łącznej wartości 1,2 mld zł.

   Szczegóły emisji zostaną ustalone przez zarząd spółki. Na razie można z pewnością powiedzieć, że plany emisji nie uwzględniają indywidualnych inwestorów, bowiem nominał jednej obligacji wynosić będzie 100 tys. zł.

   Obligacje będą zamienne na łącznie 14,295 mln akcji spółki serii H. W razie 100-proc. powodzenia emisji obligacji i ich 100-proc. późniejszej konwersji, kapitał akcyjny PBG uległby podwojeniu.

   PBG jest spółką notowaną na GPW, wchodzi w skład mWIG40. W 2011 r. przychody skonsolidowane grupy PBG wyniosły 3,7 mld zł i były o blisko 1 mld zł wyższe niż przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 336,2 mln zł (286,5 mln zł), a zysk netto 222,2 mln zł (184,5 mln zł). Na koniec 2011 r. kwota zobowiązań krótkoterminowych wzrosła do 3,566 mld zł z 1,942 mld zł rok wcześniej. 

   Notowania akcji PBG znajdują się w silnej tendencji spadkowej. Jeszcze w lutym cena sięgała 84,9 zł za papier, obecnie jest to 37,88 zł (spadek o 55,4 proc.). W szczytowym okresie (wiosna 2007 r.) płacono za nie ponad 400 zł. Obecne notowania są najniższe od połowy 2004 r., kiedy spółka debiutowała na GPW.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje