niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Robinson Europe miał stratę na podstawowej działalności

msd | 17 marca 2015
W I kwartale obrotowym zakończonym 31 stycznia grupa miała 263 tys. zł straty ze sprzedaży i 473 tys. zł straty netto.

Dystrybutor sprzętu wędkarskiego i turystycznego (wraz z podmiotem zależnym) zanotował wzrost skonsolidowanych przychodów o 16,2 proc. do 2,81 mln zł, co wystarczyło, żeby zmniejszyć stratę ze sprzedaży z 370 do 263 tys. zł. Robinson tłumaczy, że wykazana strata jest efektem sezonowym, który spółka będzie chciała zmniejszać w kolejnych latach, aby wyniki były bardziej przewidywalne i wyrównane.

Strata operacyjna za pierwszy kwartał obrotowy wyniosła 351 tys. zł wobec 379 tys. zł straty przed rokiem, ale po uwzględnieniu wyższych kosztów finansowych strata netto znalazła się na poziomie 473 tys. zł i była o 3,5 proc. wyższa niż przed rokiem. W kontekście rosnących przychodów można więc mówić o pewnym pogorszeniu.

Na koniec stycznia zobowiązania i rezerwy grupy wynosiły 10,84 mln zł, co przy 15,85 mln zł dawało wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 0,68x. Sprawozdanie ma charakter uproszczony, więc o wysokości zadłużenia finansowego nie można powiedzieć zbyt wiele. Wprawdzie Robinson podaje, że kredyty (na poziomie jednostkowym) to 5,03 mln zł, ale prawdopodobnie należałoby doliczyć do tego przynajmniej 1 mln zł z tytułu obligacji wyemitowanych w październiku ubiegłego roku. Nawiasem mówiąc, papiery te zadebiutują na Catalyst w tym lub przyszłym tygodniu (Giełda dopuściła je do obrotu, ale nie wyznaczyła terminu).

Przy 6,72 mln zł krótkoterminowych zobowiązań Robinson wykazywał 10,98 mln zł skonsolidowanych aktywów obrotowych. Płynność bieżąca wynosiła 1,63x, ale z powodu wysokiego stanu zapasów (6,09 mln zł) wskaźnik szybki znajdował się na poziomie 0,71x. Nie wskazano natomiast salda środków pieniężnych, podano wyłącznie inwestycje krótkoterminowe w kwocie 1,39 mln zł.

Grupa zamknęła kwartał z 160 tys. zł ujemnych przepływów operacyjnych wobec 49 tys. zł dodatniego cash-flow przed rokiem. 

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst