niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Robinson Europe debiutuje na Catalyst

msd | 19 marca 2015
Do godz. 14 nie zawarto żadnej transakcji na obligacjach dystrybutora sprzętu wędkarskiego i sportowego, ale sprzedający chce oddać papiery poniżej nominału.

Najlepsza oferta sprzedaży znajduje się na poziomie 99 proc., lecz nie spotkała się ona z zainteresowaniem, ponieważ kupujący ustawili się dopiero na poziomach 95 proc. i 90 proc. nominału. 

Kwotowania papierów w pewnym sensie oddają sytuację z rynku pierwotnego. Robinson prowadził emisję w trybie publicznym bezprospektowym. Spółka we wrześniu ubiegała się o 4 mln zł przy progu ustalonym na poziomie 1 mln zł. Emisję udało się domknąć po wydłużeniu zapisów o dwa tygodnie (do 14 października), a ostatecznie uzyskana kwota przekraczała minimalny próg emisji o 27 tys. zł. Papiery objęło 31 inwestorów (29 os. fizycznych), w tym animator (DM BDM).

Trzyletnie obligacje serii A Robinsona oprocentowane są na 7 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. W aktualnym okresie odsetkowym kupon wynosi 9,06 proc., zaś w kolejnym – rozpoczynającym się za niespełna miesiąc prawdopodobnie spadnie w okolice 8,6-8,7 proc.

Zabezpieczenie obligacji zostało ustanowione na 600 tys. akcji spółki Outdoorzy, podmiotu zależnego od emitenta. Ponadto zabezpieczeniem jest zastaw na znakach towarowych Robinson Europe oraz Good Fish. Ich wartość została oszacowana odpowiednio na 3,58 i 1,04 mln zł. Wycena została sporządzona przez Beskidzkie Biuro Consultingowe, w skład akcjonariatu którego wchodzi ABS Investment – akcjonariusz Robinsona oraz spółki zależnej Outdoorzy.

W warunkach emisji Robinson zobowiązał się do nieprzekazywania więcej niż połowy zysku netto na wypłatę dywidendy. Naruszenie tego warunku uprawniałoby obligatariuszy do składania żądań wcześniejszej spłaty papierów.

W pierwszym kwartale obrotowym zakończonym 31 stycznia Robinson wypracował 2,81 mln zł przychodów. Mimo ich wzrostu, na poziomie sprzedaży pojawiła się strata w wysokości 263 tys. zł, ponieważ – jak tłumaczy spółka – jest to efekt sezonowości. Strata netto wzrosła o 3,5 proc. r/r do 473 tys. zł.

Na koniec stycznia wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy wynosił 0,68x. Płynność bieżąca to 1,63x, ale z powodu wysokiego stanu zapasów wskaźnik płynności szybkiej znajdował się na poziomie 0,71x. 

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst