czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Jeszcze jeden termin od PPUH VIG

msd | 01 kwietnia 2015
Tym razem spółka podaje, że sprzedaż nieruchomości, z której środki mają trafić na spłatę przeterminowanych obligacji serii A, odbędzie się do 21 kwietnia.

Dodatkowym uwiarygodnieniem podawanego terminu ma być zawarcie z kupującym umowy w formie aktu notarialnego. Lecz jej szczegóły, jak na przykład kary umowne, nie zostały podane.

Umowę przedwstępną podpisano jeszcze we wrześniu, a jej realizacja opóźnia się – według spółki – przez trudności w pozyskaniu finansowania przez kupującego. Dwa tygodnie temu VIG informował, że „nie ma konieczności zawierania dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego”.

Termin, w którym miało dojść do transakcji, minął we wtorek. O tym, że sprzedaż może nie zostać zrealizowana o czasie pisaliśmy dwa tygodnie  temu, gdy spółka podała, że prowadzi rozmowy także z innymi potencjalnymi kupcami.

Spółka złożyła do administratora zastawu oświadczenie, w którym poddaje się dobrowolnej egzekucji z nieruchomości (przedmiot sprzedaży jest jednocześnie zabezpieczeniem niewykupionych obligacji), jeśli papiery dłużne nie zostaną rozliczone w wyznaczonym terminie. 

Spłata wartych 2,3 mln zł obligacji serii A przypadała na 30 stycznia. Kilka dni później spółka nie wypłaciła odsetek od papierów serii B (emisja na 3 mln zł). Ostatecznie kupon od obligacji wygasających 8 maja wypłacono inwestorom w ostatni wtorek.

Obligacje VIG0515 notowane są po 80 proc., przy kwotowaniach na poziomie 77,1/84,95 proc.

Więcej wiadomości o VIG PPUH Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst