czwartek, 27 lutego 2020

Newsroom

PPUH VIG wnioskuje o upadłość układową

msd | 12 czerwca 2015
To krok, który w opinii spółki „umożliwi bieżące funkcjonowanie” i zagwarantuje „ochronę interesów wszystkich wierzycieli”.

Spółka nie podaje kiedy złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, ale informuje natomiast, że dzięki temu doszło do zawieszenie prowadzonych wobec niej postępowań egzekucyjnych. Postępowania komornicze – jak podaje VIG – miały blokować możliwość zaspokojenia wierzycieli oraz zagrażały możliwości prowadzenia działalności.

VIG informuje ponadto o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Gminie Świętochłowice, z którą zerwano kontrakt we wrześniu ubiegłego roku. Spółka deklarowała wówczas, że „zerwanie umowy nie będzie miało wpływu na realizację zobowiązań z tytułu obligacji”.

Emitent, podobnie jak przez kilka poprzednich miesięcy, zapewnia o poszukiwaniu nowego nabywcy na nieruchomość będąca zabezpieczeniem niewykupionych w styczniu wartych 2,3 mln zł obligacji serii A.

W maju minął także termin spłaty serii B na 3 mln zł, która zabezpieczona jest poręczeniami dwóch osób fizycznych i jednej spółki oraz zastawem na udziałach emitenta. VIG – jak podaje – prowadzi „dodatkowe działania” by pozyskać środki na spłatę serii B.

Więcej wiadomości o VIG PPUH Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje