niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Robinson Europe poprawił strukturę aktywów obrotowych

msd | 15 czerwca 2015
W II kwartale obrotowym dystrybutor sprzętu wędkarskiego i sportowego przy niewielkim wzroście zapasów przeszło podwoił wartość należności.

Na koniec kwietnia (rok obrotowy Robinsona zaczyna się 1 listopada) grupa posiadała 15,2 mln zł aktywów obrotowych, z czego 6,5 mln zł przypadało na zapasy, a 7,2 mln zł na należności. Podwojenie tych ostatnich pozytywnie przełożyło się na poprawę struktury majątku obrotowego, a tym samym wskaźnika szybkiej płynności (z 0,73x w styczniu do 0,84x w kwietniu). Lecz wzrost salda należności wiązał się także ze zwiększeniem poziomu krótkoterminowych zobowiązań (o 3,7 mln zł do 10,4 mln zł). Nie ma więc mowy o poprawie płynności bieżącej, ta spadła z 1,63x do 1,46x.

Z kolei przy 0,4 mln zł środków pieniężnych płynność natychmiastowa spadła z i tak niskiego 0,044x do 0,039x. Pewne nadzieje na poprawę daję dopiero wyższe saldo należności, które powinny zostać zamienione na gotówkę.

Na koniec kwietnia całkowite skonsolidowane zobowiązania wyniosły 14,4 mln zł i stanowiły one 0,72x aktywów wobec 0,68x kwartał wcześniej. Robinson nie podaje dokładnej wartości zadłużenia finansowego. Jest to przynajmniej 6,6 mln zł, co oznaczałoby relację długu netto do kapitału własnego (5,7 mln zł) na poziomie około 1,1x. Porównując do wyniku EBITDA (dwukrotności z I półrocza) dług netto stanowił natomiast około 4,8x.

Robinson ma za sobą bardzo udany kwartał pod względem wyników, jakże inny od poprzedniego, kiedy wykazano stratę na sprzedaży. W II kwartale przychody po wzroście o 62 proc. wyniosły 8,2 mln zł i przełożyły się na 0,9 mln zł zysku ze sprzedaży (wzrost o 52,7 proc. r/r). Wynik operacyjny znajdował się na podobnym poziomie, zaś skonsolidowany zysk netto podsumowano na 0,7 mln zł (wzrost o 53,7 proc. r/r).

Za wyemitowane w zeszłym roku trzyletnie obligacje serii A na 1 mln zł (w ramach publicznej emisji oferowano od 1 do 4 mln zł) Robinson płaci WIBOR 3M plus 7 pkt proc. marży. Rynek wycenia papiery RBS1017 wyraźnie poniżej nominału, na 90,2 proc. przy ofertach kupna/sprzedaży na poziomie 85/94 proc. 

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst