wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy Vestor DM

Michał Mordel, Wojciech Woźniak - analitycy Vestor DM | 15 lipca 2015
Analitycy Vestor DM o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia na Catalyst.

Pełna treść komentarza dostępna jest tu.

Tydzień w skrócie – główne wydarzenia

GETIN NOBLE BANK (13.07) – Rada nadzorcza spółki zatwierdziła publiczny program emisji obligacji podporządkowanych do wartości PLN 750m.

GETIN NOBLE BANK (13.07) – EuroRating obniżył rating spółki do BB- z BB oraz utrzymał negatywną perspektywę.

CYFROWY POLSAT (13.07) – Emisję obligacji serii A o wartości PLN 1mld objęło 52 inwestorów.

TAURON (10.07) – Wartość programu emisji obligacji spółki wzrosła z poziomu PLN 1mld do PLN 1.7mld po podpisaniu aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

POLNORD (10.07) – Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacje na okaziciela serii M1 o łącznej wartości nominalnej PLN 50m.

KRUK (10.07) – Spółka kupiła w 2Q15 wierzytelności warte nominalnie PLN 1.8mld, płacąc za nie PLN 175.5m (9.8% wartości zakupionych długów).

CAPITAL PARK (09.07) – Spółka dokonała wykupu obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej PLN 10m wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r.

PRAGMA INKASO (09.07) – Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej PLN 5.5m.

IDEA BANK (08.07) – Spółka uchwaliła nowy program emisji obligacji o łącznej wartości do PLN 500m.

GHELAMCO (08.07) – Spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane w maju obligacje serii PE o wartości PLN 50m, które były obejmowane przez instytucje finansowe.

EGB INVESTMENT (07.07) – Spółka wprowadziła do obrotu trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne o łącznej wartości PLN 6m, które zostały objęte w całości przez jednego inwestora.

KRUK (06.07) – Spółka zakończyła ofertę niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii W1 emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych.

Największe obroty, wzrosty i spadki

Obroty na obligacjach korporacyjnych na rynku Catalyst w minionym tygodniu wyniosły PLN 13.6m wobec PLN 44.3m tydzień wcześniej.

Najwyższy obrót, w wysokości PLN 12.0m, odnotowano na obligacjach IPF (Provident) serii IPP0620. Całość obrotu była obrotem sesyjnym. Kurs serii spadł o 1.1 p.p.

Najwyższy wzrost kursu odnotowano na obligacjach Raportu (seria RAP0815). Kurs serii wzrósł o 9.0 punktu procentowego, z poziomu 90.0 proc. do 99.0 proc. Obrót na serii wyniósł PLN 24.0k.

Obligacje spółki Mysław, serii MYS0715, odnotowały największy spadek kursu w minionym tygodniu: o 47.2 punktu procentowego z 102.2 proc. do 55.0 proc. Obrót na tej serii wyniósł PLN 20.1k.

 

Więcej wiadomości kategorii Komentarze