środa, 29 maja 2024

Newsroom

Organika wykupiła przeterminowane obligacje

ems | 20 sierpnia 2015
Poślizg wyniósł prawie półtora roku. Chodzi o serię C2, wartą 35 mln zł, której nie udało się zrefinansować w marcu 2014 r. Posiadacze serii D na wykup poczekają do 2017 r.

Organika pozyskała finansowanie od Agencji Rozwoju Przemysłu oraz funduszu Mezzanine FIZAN z TFI Noble Funds - podano w komunikacie prasowym nadesłanym do Obligacje.pl. Proces refinansowania został opracowany przez Ernst & Young - podano także.

W komunikacie nie napisano natomiast ile środków pozyskała Organika w wyniku tych operacji.

- Nowe finansowanie Organiki zostało oparte o wartość składników majątku spółki, które gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczenia interesów inwestorów. Pozyskane środki nie tylko pozwoliły nam wywiązać się z istniejących zobowiązań finansowych, ale wpłyną też pozytywnie na wzrost sprzedaży - zapewnił Dariusz Kwieciński, prezes Organiki.

Z komunikatu nie wynika to wprost, ale z informacji otrzymanych od firmy wynika, że spółka spłaciła obligacje serii C2 warte 35 mln zł.

- Obligacje publiczne wyemitowane w lutym 2014 zapadają do wykupu w lutym 2017, więc nie ma podstaw do ich wcześniejszego wykupu - napisała Katarzyna Skalna-Kądziela, członek zarządu, dyrektor finansowy w mailu do redakcji Obligacje.pl.

Publiczna emisja obligacji serii D została przeprowadzona na przełomie lutego i marca 2014 r. Spółka pozyskała z niej 6,2 mln zł głównie od detalicznych inwestorów oferując im 8,25 proc. za trzyletnie papiery, oraz zabezpieczenie hipoteczne. Ich terminowa obsługa zależeć będzie od kondycji spółki. W 2014 r. spółka miała 4 mln zł zysku operacyjnego, ale 4,7 mln zł straty netto.

– Mimo poważnych kłopotów zachowaliśmy dotychczasowe portfolio klientów. Zarówno klienci, jak i dostawcy okazali zrozumienie dla naszej sytuacji. Wierzyli, że zdołamy zrestukturyzować zadłużenie i ustabilizować finanse. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za okazane wsparcie - powiedziała Katarzyna Skalna-Kądziela, także cytowana w komunikacie prasowym.

Prognozowany na 2015 r. zysk operacyjny ma wynieść 9,1 mln zł, a zysk netto 1,7 mln zł - wynika ze sprawozdania zarządu dołączonego do raportu za 2014 r. dostępnego na stronie internetowej spółki.

Więcej wiadomości o Organika S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst